Aktualności

Nowa specjalność na Pracy Socjalnej - Mediator rodzinny

« wróć

SAN jako jedyna uczelnia na terenie Łodzi, daje możliwość uzyskania wpisu do Rejestru Sądowego Mediatorów Stałych przy Sądzie Okręgowym jako sądowy mediator rodzinny.

Studia na kierunku Praca Socjalna przygotowują pracownika społecznego zaufania, specjalizującego się w szeroko rozumianej pomocy społecznej. Student zdobywa wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, kulturoznawstwa, ekonomii i prawa w zakresie pomocy społecznej i pracy socjalnej, a także kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy z jednostkami i rodzinami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie, z powodów ekonomicznych (bieda, bezrobocie), społecznych (dysfunkcja wychowawcza, niezaradność życiowa, patologie społeczne, samotność), zdrowotnych (uzależnienia, niepełnosprawność, starość). 

DLACZEGO WARTO? 

 • Możliwość uzyskania wpisu do Rejestru Sądowego Mediatorów Stałych przy Sądzie Okręgowym;
 • Możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz satysfakcjonującego startu zawodowego w Polsce oraz w krajach UE;
 • Unikatowy program studiów wychodzi naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu wobec zmian zachodzących w polityce społecznej krajów UE, co daje możliwość zatrudnienia w wielu obszarach pomocy społecznej;
 • Nowatorskie kształcenie zgodne ze standardami i dyrektywami europejskimi;
 • Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna, posiadająca bogate doświadczenie praktyczne;
 • Możliwość uzyskania kompetencji do tworzenia dyscyplinarnych zespołów wsparcia i grantów w procesie asymilacji społecznej oraz rodzin wielokulturowych.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż na studiach na kierunku praca socjalna istnieją jeszcze dwie, przydatne, ciekawe i praktyczne specjalności:

 • Interwencja kryzysowa (wsparcie jednostek i grup znajdujących się w kryzysie np.: przemoc domowa, bezrobocie, bezdomność, zdarzenia traumatyczne, rodzina dysfunkcyjna, przesiedlona);
 • Asystent osoby zależnej (wsparcie jednostek zależnych z powodu np.: choroby/niepełnosprawności, uzależnienia, wieku, dysfunkcji społecznej, bariery kulturowej).

Dyplom ukończenia studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego we wszystkich obszarach pomocy społecznej. Ponadto przygotowuje do egzaminów zewnętrznych, w celu uzyskania certyfikatu:

 • superwizora pracy socjalnej,
 • mediatora w sytuacjach wymagających interwencji pracownika socjalnego,
 • kuratora sądowego,
 • mediator stały przy Sądzie Okręgowym.

Zapraszamy do rekrutacji na studia - REKRUTACJA ONLINE -