Aktualności

Nowa specjalność na Pedagogice specjalnej

« wróć

Społeczna Akademia Nauk jest jedyną Uczelnią w regionie łódzkim oferującą studia na kierunku Pedagogika specjalna. Kierunek skierowany dla tych, którzy nie tylko interesują się pedagogiką jako dyscypliną pomagającą kształcić i rozwijać drugiego człowieka, ale chcieliby też pracować z osobami z niepełnosprawnościami, w szczególności z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

W ofercie studiów od tego roku akademickiego pojawiła się nowa specjalność: Edukacja specjalna i terapia autyzmu. Ukierunkowana jest ona na kształcenie nauczycieli - pedagogów specjalnych do wspierania edukacji włączającej w szkole ogólnodostępnej posiadających jednocześnie kompetencje do pracy z dzieckiem/uczniem ze spektrum autyzmu na etapie przedszkola i szkoły podstawowej oraz do przedszkola specjalnego i klas I- III szkoły podstawowej specjalnej.

Absolwent nabędzie interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą prawidłowości i zaburzeń rozwojowych osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym w szczególności z zaburzeniami spektrum autyzmu. Będzie przygotowany do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współorganizowania kształcenia uczniów z SPE oraz organizowania procesu terapeutycznego (rewalidacyjnego) dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Absolwent może znaleźć pracę w przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych, w których są dzieci ze spektrum autyzmu, w przedszkolach i szkołach specjalnych, a także w każdej organizacji pozarządowej, która zajmuje się wsparciem dzieci z autyzmem i ich rodzin.

Zapraszamy do rekrutacji na kierunek Pedagogika specjalna i skorzystania z promocji czasowych.