Aktualności

Nowa specjalność na Logistyce w Łodzi "Koordynator Pojazdów Autonomicznych"

« wróć

Polska jest europejskim liderem w segmencie transportów międzynarodowych. Dzięki przedsiębiorczości to właśnie rodzime firmy stały się potęgą w branży transportowej, która od pewnego czasu napotyka dwa duże problemy utrudniające dalszy rozwój.

Jednym z nich i według ekspertów najważniejszym, jest brak zasobów ludzkich w postaci kierowców. Pojazdy autonomiczne przemieszczają się samoczynne pod ścisłym nadzorem koordynatora. Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniającym się warunkom prawnym oraz brakowi zasobów ludzkich stworzyła innowacyjny program edukacyjny „Koordynator pojazdów autonomicznych”. Specjalność pod taką samą nazwą realizowana będzie na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN od roku akademickiego 2018/2019.

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Dyrektor Centrum Rozwoju Akademickiego i Kierownik Katedry Zarządzania uważa, że uczelnie wyższe, wypełniając swoją misję, powinny kształcić praktyków gotowych do podejmowania pracy zawodowej i Społeczna Akademia Nauk, tworząc wysoce upraktycznione specjalności kierunkowe odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowanie rynku pracy. Z ramienia SAN projektem i nową specjalnością zarządza dr inż. Paweł Morawski - opiekun kierunku Logistyka. Pomysłodawcą specjalności i koordynatorem projektu jest Adrian Wilisz absolwent SAN posiadający wieloletnią praktykę w branży transportowej, pełniąc funkcje kierownicze w firmach TSL. Jak twierdzi Adrian Wilisz, w przyszłości możliwe do osiągnięcia jest sytuacja, że Polska stanie się centrum zarządzania ruchem pojazdów autonomicznych w Unii Europejskiej.

Oficjalne podpisanie porozumień z udziałem partnerów specjalizacji, którymi są LINK Sp. z o.o. jedna z największych i najnowocześniejszych firm transportowych w Polsce oraz Volvo Group Trucks Poland, odbyło się w dniu 13.04.2018 podczas Konferencji Naukowej AgileCommerce w Spale.

Sygnatariuszami porozumienia byli: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Pełnomocnik Rektora SAN), Paweł Moder (Dyrektor Generalny, Członek Zarządu LINK Sp. z o.o.), Piotr Werner (Logistics & Product Team Leader VOLVO Trucks Polska). Z ramienia SAN projektem i nową specjalnością zarządza dr inż. Paweł Morawski – opiekun kierunku Logistyka. Pomysłodawcą specjalności i koordynatorem projektu jest Adrian Wilisz absolwent SAN posiadający wieloletnią praktykę w branży transportowej, pełniąc funkcje kierownicze w firmach TSL.

Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniającym się warunkom prawnym oraz brakowi zasobów ludzkich stworzyła innowacyjny program edukacyjny. Tworząc wysoce upraktycznione specjalności kierunkowe odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowanie rynku pracy i wypełnia swoją misję kształcenia praktyków gotowych do podejmowania pracy zawodowej.

 

 

Źródło: SAN