Powrót

Dział Projektów Strukturalnych

Realizowane projekty

Społeczna Akademia Nauk - nowoczesna uczelnia dostępna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Modernizacja i dostosowanie windy 2” w ramach projektu pn.: „Społeczna Akademia Nauk – nowoczesna uczelnia dostępna”

Dokumenty do pobrania

Społeczna Akademia Nauk - nowoczesna uczelnia dostępna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Modernizacja i dostosowanie windy” w ramach projektu pn.: „Społeczna Akademia Nauk – nowoczesna uczelnia dostępna”

Dokumenty do pobrania

Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość

Strona projektu: nowajakosc.san.edu.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach zasady konkurencyjności o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia wykonawcy w zakresie: ZAKUP USŁUG PRZEPROWADZENIA EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO W STANDARDZIE VCC LUB RÓWNOWAŻNYM, w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość. 
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę przeprowadzenia kursu wspinaczki wysokogórskiej dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk, filia w Kielcach oraz filia w Tarnobrzegu, w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
usługę przeprowadzenia kursu wspinaczki wysokogórskiej dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk, filia w Kielcach oraz filia w Tarnobrzegu, w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk - Filia w Kielcach oraz w Tarnobrzegu w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prognoz zatrudnienia na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych wśród 340 pracodawców na kluczowych kierunkach kształcenia dla Społecznej Akademii Nauk na terenie województwa łódzkiego niezbędnych do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę przeprowadzenia kursu PNF ( Priorioceptive Neuromuscular Facilitation) – torowanie nerwowo-mięśniowe dla studentów z kierunku Fizjoterapia w Społecznej Akademii Nauk  
w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę przeprowadzenia praktycznych zajęć ze Studentami Społecznej Akademii Nauk z wykorzystaniem gry symulacyjnej MARKETPLACE  dla 26 grup Studentów w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju SAN-  nowa jakość”
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę na wykonanie zamówienia obejmującego usługę przeprowadzenia warsztatów z zakresu przedsiębiorczości dla 26 grup Studentów Społecznej Akademii Nauk w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę przeprowadzenia kursu nurkowania dla studentów z kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk Filia w Kielcach w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia doradztwa zawodowego, w tym opracowanie wstępnego i końcowego bilansu kompetencji dla studentów Społecznej Akademii Nauk w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość” 
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na dostawę oprogramowania edukacyjnej platformy e-learningowej niezbędnego do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju SAN - nowa jakość”.
Dokumenty do pobrania

Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk

Strona projektu: zintegrowany.san.edu.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu „Trener kompetencji społecznych i osobistych” dla studentów kierunku Pedagogika w Społecznej Akademii Nauk w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk”.
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia doradztwa zawodowego, w tym opracowanie wstępnego i końcowego bilansu kompetencji dla studentów Społecznej Akademii Nauk w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk”
Dokumenty do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania zintegrowanego systemu informatycznego niezbędnego do realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk”.
Dokumenty do pobrania

Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk

Projekt Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Link informacyjny

Nr umowy: POWR.03.01.00-00-T147/18 - Tytuł projektu Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk.
 

Zapytanie ofertowe pn. „Organizacja obozów integracyjno-szkoleniowych” w ramach projektu pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.
Pobierz dokumenty 

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa artykułów spożywczych – zimny bufet” w ramach projektu pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.
Pobierz Zapytanie ofertowe
Pobierz Formularz ofertowy i oświadczenia
Pobierz Wzór umowy 

Aktualizacja zapytania ofertowego pn. „Dostawa artykułów spożywczych – zimny bufet” w ramach projektu pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.
Pobierz Zapytanie ofertowe
Pobierz Ogłoszenie
 

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa artykułów spożywczych – zimny bufet” w ramach projektu pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.
Pobierz Zapytanie ofertowe
Pobierz Ogłoszenie
Pobierz Wzór umowy 

Zapytanie ofertowe pn. „Organizacja obozów naukowych” w ramach projektu pn.: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.

Pobierz Zapytanie ofertowe
Pobierz Ogłoszenie
Pobierz Wzór umowy 

Zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2020 r. na zakup i dostawę maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek, płynu do dezynfekcji rąk,  chusteczek do dezynfekcji powierzchni i urządzeń multimedialnych,  w podziale na 5 części, w ramach projektu„Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.
Szczegóły oferty znajdują się w załączniku

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę maseczek ochronnych, przyłbic, rękawiczek, płynu do dezynfekcji rąk,  chusteczek do dezynfekcji powierzchni i urządzeń multimedialnych,  w podziale na 5 części, w ramach projektu„Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.
Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmującego usługę współprowadzenia zajęć metodą projektu w związku z realizacją zadania 1 – „Uniwersytet Dziecięcy (UD) poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań - uczestników projektu poprzez wykonywanie projektów edukacyjnych”, w ramach projektu: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenie warsztatów z programowania robotów edukacyjnych w ramach Akademii Programowania dla uczniów szkół podstawowych – uczestników projektu „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.
Pobierz formularz ofertowy.
Pobierz wzór CV.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia obejmującego usługę przeprowadzenia szkolenia „Kompetencje cyfrowe” w ramach projektu„Trzecia Misja Społecznej Akademii Naukrealizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia obejmującego usługę przeprowadzenia szkolenia „Człowiek w podeszłym wieku” w ramach projektu: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu III Misja SAN 
Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia, pt. "Bądź aktywny i kreatywny - dla osób powyżej 50-ego roku życia.
Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia obejmującego usługę przeprowadzenia szkolenia „Spotkania ze sztuką” w ramach projektu: „Trzecia Misja Społecznej Akademii Nauk, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko doradcy zawodowego w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji Projektu „Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk” w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku 
Link: „Zarządzanie informacją w procesie nauczania”

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku 
Link: „Technologie mobilne w edukacji procesów komunikacji”

Link: „Technologie mobilne w edukacji procesów komunikacji”

21.08.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku 
Link: „Metoda projektów w pracy dydaktycznej nauczyciela”

28.05.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku 
Link: „Kurs trenerski” (kurs ma na celu uzyskanie kompetencji trenerskich)

Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk
Ogłoszenie konkursowe na stanowisko doradcy zawodowego w związku z realizacją Projektu „Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk” w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko doradcy zawodowego w związku z  realizacją Projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Społecznej Akademii Nauk” 
w ramach konkursu POWR.03.05.00-00-z227/17

Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk
Ogłoszenie konkursowe na stanowisko doradcy zawodowego w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji Projektu „Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk” w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17

 

Projekty achiwalne

Program „teaching and learning centre” dla nauczycieli akademickich SAN

Projekt wspófinansowany ze środków unii europejskiej w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.
Kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 596 800,00zł i obejmuje:

  • środki europejskie 502 983,04 zł co wynosi 84,28% wyd. kwal.
  • dotacja celowa 71 376,96 zł
  • wkład własny (środki prywatne): 22 440,00 zł 

Link informacyjny

Kompetencje Absolwentów SAN – Bezpieczeństwo Narodowe i Informatyka

Strona projektu: projekt.binf.san.edu.pl

Nowa perspektywa i większe kompetencje Absolwentów Społecznej Akademii Nauk na rynku usług medycznych

Strona projektu: projekt.zdrowie.san.edu.pl

Nowe kompetencje zawodowe studentów kierunku zarządzanie-drogą do sukcesu na rynku pracy

Strona projektu: prk-zarzadzanie.san.edu.pl

Rozwój kompetencji studentów i studentek Społecznej Akademii Nauk
Wdrożenie e-usług w celu poprawy jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wdrożenie platformy e-usług wraz z wyposażeniem sprzętowym.

Link: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Link: http://www.lodz.san.edu.pl/wgrane-pliki/ogloszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty.pdf

Strona projektu: projekt.euslugi.san.edu.pl