Doktoryzowanie

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi prowadzi następujące postępowania doktorskie:

  1. W dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
  2. W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Postępowania doktorskie są prowadzone w formie eksternistycznej.
Stopień doktora nadawany jest przez Senat Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Postępowania doktorskie

Sekretariat Seminarium Doktorskiego

mgr Katarzyna Witaczek
sprawy administracyjne 

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, p. 17  
tel.: 42 664 66 58
e-mail: doktoranckie@san.edu.pl 

Godziny pracy
poniedziałek, wtorek, piątek
8.00-16.00

Wizytę w Sekretariacie należy uprzednio umówić mailowo lub telefonicznie.


 

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
Koordynator ds. nauki

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
e-mail: akolodziejska@san.edu.pl 

Nauki o zarządzaniu i jakości

ROK 2023

mgr Anna Kopcińska

Tytuł rozprawy: Model przywództwa edukacyjnego na poziomie kształcenia podstawowego


Promotor: dr hab. Halina Sobocka - Szczapa

ROK 2022

mgr Paweł Kowalski

Tytuł rozprawy: Relacje zarządzania strategicznego z podejściem procesowym w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina"


Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Szandurski, prof. SAN

mgr Beata Kowańska

Tytuł rozprawy: Zarządzanie relacjami z klientami w dobie wirtualizacji usług bankowych


Promotor: dr hab. Sylwia Wojciechowska - Filipek, prof. SAN

Promotor pomocniczy: dr Paweł Trippner, prof. SAN

mgr Marcin Kuna

Tytuł rozprawy: Social Media Advertising as a Tool for Shaping Trust Towards the Brand


Promotor: dr hab. Anna Bąkiewicz, prof. SAN

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Kolasińska - Morawska

mgr Aleksandra Krawczyk

Tytuł rozprawy: Kreowanie wizerunku marki pracodawcy z wykorzystaniem instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi

Promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

mgr Małgorzata Domańska

Tytuł rozprawy: Zarządzanie ryzykiem jako instrument realizacji strategii rozwoju gminy

Promotor: dr hab. Mirosław Wypych

Rosa Elia Martinez Torres

Tytuł rozprawy: Sustainable Management Model applied to the Metallic Mining Industry in Mexico: Case Study in San Luis Potosi

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. WSB

ROK 2021

mgr Wojciech Kniecicki

Tytuł rozprawy: Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, na przykładzie działalności mediów publicznych

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. WWSB

mgr Joanna Woźniczka

Tytuł rozprawy: Współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami w Polsce na przykładzie fundacji i stowarzyszeń

Promotor: dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr Bartłomiej Stopczyński

ROK 2020

mgr Beata Wewiór

Tytuł rozprawy: Zarządzanie karierą zawodową pracowników w przedsiębiorstwach i instytucjach
Promotor: dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN

mgr Grzegorz Mazurkiewicz

Tytuł rozprawy: Transport a koherencja przedsiębiorstw współtworzących globalne łańcuchy dostaw
Promotor: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - SAN
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN

ROK 2019

mgr Sylwia Krawczyńska

Tytuł rozprawy: System bezpieczeństwa personalnego w Państwowej Straży Pożarnej
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. PSW
Promotor pomocniczy: dr Andrzej Marjański – SAN

mgr Sylwester Pietrzyk

Tytuł rozprawy: Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie starzenia się społeczeństwa polskiego
Promotor: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz
Promotor pomocniczy: dr Ewa Gołębiowska – Uniwersytet Warszawski

ROK 2018

mgr inż. Marta Brzozowska

Tytuł rozprawy: Model kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z operatorami logistycznymi
Promotor: dr hab. Roman Patora, prof. SAN

ROK 2017

mgr Wiesława Załoga

Tytuł rozprawy: "Kompetencje społeczne w karierze zawodowej kadry dowódczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. PSW

 

mgr Małgorzata Klimka-Kołysko

Tytuł rozprawy: Zarządzanie karierą pracowniczą determinantą dobrostanu zawodowego
Promotorzy: dr hab. Henryk Skłodowski, prof. SAN, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

ROK 2016

mgr Alicja Tołwińska

Tytuł rozprawy: Zarządzanie wiedzą przez organy kontroli skarbowej
Promotor: dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN
Promotor pomocniczy: dr Zofia Patora-Wysocka

mgr inż. Tomasz Grzyb

Tytuł rozprawy: Wpływ zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach usługowych w Polsce na ich konkurencyjność
Promotor: dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN
Promotor pomocniczy: dr Zofia Patora-Wysocka

mgr inż. Andrzej Sułkowski

Tytuł rozprawy: Koncepcja wsparcia zarządzania mikroprzedsiębiorstwami przez instytucje otoczenia biznesu
Promotor: dr hab. Małgorzata Rozkwitalska, prof. WSB w Gdańsku

mgr Bożena Dancewicz

Tytuł rozprawy: Zachowania etyczne w przedsiębiorstwach międzynarodowych, a społeczna odpowiedzialność biznesu
Promotor: dr hab. Małgorzata Rozkwitalska, prof. WSB w Gdańsku

ROK 2015

mgr Kamila Leśniak

Tytuł rozprawy: Zarządzanie projektami – błędy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Różański

mgr Marta Beściak

Tytuł rozprawy: Zarządzanie ryzykiem personalnym w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych
Promotor: dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK

mgr Iwona Gawryś

Tytuł rozprawy: Strategie zarządzania finansowaniem przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2008 – 2012 na przykładzie spółek giełdowych
Promotor: dr hab. Mirosław Wypych, prof. SAN

mgr inż. Maciej Wysocki

Tytuł rozprawy: Kooperencja w zarządzaniu logistycznym w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
Promotor: dr hab. Zdzisław Kurasiński, prof. SAN

mgr Juan Carlos Neri Guzman

Tytuł rozprawy: Clusters as a factor of competitiveness of candy industry companies in Mexico (Klastry, jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu cukierniczego w Meksyku)
Promotor: dr hab. Mariusz Bednarek, prof. SAN

mgr Łukasz Chruściel

Tytuł rozprawy: Restrukturyzacja zarządzania w jednostkach Policji na szczeblu powiatu
Promotor: dr hab. Roman Patora, prof. SAN

ROK 2014

mgr inż. Adam Grzebieluch

Tytuł rozprawy: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem regionalnym z wykorzystaniem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Promotor: dr hab. Paweł Mickiewicz, prof. SAN

mgr Agnieszka Ślusarczyk

Tytuł rozprawy: Zarządzanie projektowe w sektorze kultury w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

mgr Kaziemierz Kubiak

Tytuł rozprawy: Rola organizacji przedsiębiorców w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw włókienniczych i odzieżowych
Promotor: dr hab. Anna Rogut, prof. SAN

ROK 2013


 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

ROK 2015

mgr inż. Agnieszka Siwocha

ROK 2014

mgr inż. Mateusz Sztukowski

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi prowadzi następujące postępowania doktorskie:

  1. W dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
  2. W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Postępowania doktorskie są prowadzone w formie eksternistycznej.
Stopień doktora nadawany jest przez Senat Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Postępowania doktorskie

Sekretariat Seminarium Doktorskiego

mgr Katarzyna Witaczek
sprawy administracyjne 

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, p. 17  
tel.: 42 664 66 58
e-mail: doktoranckie@san.edu.pl 

Godziny pracy
poniedziałek, wtorek, piątek
8.00-16.00

Wizytę w Sekretariacie należy uprzednio umówić mailowo lub telefonicznie.


 

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
Koordynator ds. nauki

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
e-mail: akolodziejska@san.edu.pl 

Nauki o zarządzaniu i jakości

ROK 2022

mgr Paweł Kowalski

Tytuł rozprawy: Relacje zarządzania strategicznego z podejściem procesowym w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Zakłady Porcelany Stołowej "Karolina"


Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Promotor pomocniczy: dr Jarosław Szandurski, prof. SAN

mgr Beata Kowańska

Tytuł rozprawy: Zarządzanie relacjami z klientami w dobie wirtualizacji usług bankowych


Promotor: dr hab. Sylwia Wojciechowska - Filipek, prof. SAN

Promotor pomocniczy: dr Paweł Trippner, prof. SAN

mgr Marcin Kuna

Tytuł rozprawy: Social Media Advertising as a Tool for Shaping Trust Towards the Brand


Promotor: dr hab. Anna Bąkiewicz, prof. SAN

Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Kolasińska - Morawska

mgr Aleksandra Krawczyk

Tytuł rozprawy: Kreowanie wizerunku marki pracodawcy z wykorzystaniem instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi

Promotor: prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka

mgr Małgorzata Domańska

Tytuł rozprawy: Zarządzanie ryzykiem jako instrument realizacji strategii rozwoju gminy

Promotor: dr hab. Mirosław Wypych

Rosa Elia Martinez Torres

Tytuł rozprawy: Sustainable Management Model applied to the Metallic Mining Industry in Mexico: Case Study in San Luis Potosi

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Bednarek, prof. WSB

ROK 2021

mgr Wojciech Kniecicki

Tytuł rozprawy: Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, na przykładzie działalności mediów publicznych

Promotor: dr hab. inż. Jerzy Zawisza, prof. WWSB

mgr Joanna Woźniczka

Tytuł rozprawy: Współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami w Polsce na przykładzie fundacji i stowarzyszeń

Promotor: dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr Bartłomiej Stopczyński

ROK 2020

mgr Beata Wewiór

Tytuł rozprawy: Zarządzanie karierą zawodową pracowników w przedsiębiorstwach i instytucjach
Promotor: dr hab. Halina Sobocka – Szczapa, prof. SAN

mgr Grzegorz Mazurkiewicz

Tytuł rozprawy: Transport a koherencja przedsiębiorstw współtworzących globalne łańcuchy dostaw
Promotor: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - SAN
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN

ROK 2019

mgr Sylwia Krawczyńska

Tytuł rozprawy: System bezpieczeństwa personalnego w Państwowej Straży Pożarnej
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. PSW
Promotor pomocniczy: dr Andrzej Marjański – SAN

mgr Sylwester Pietrzyk

Tytuł rozprawy: Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie starzenia się społeczeństwa polskiego
Promotor: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz
Promotor pomocniczy: dr Ewa Gołębiowska – Uniwersytet Warszawski

ROK 2018

mgr inż. Marta Brzozowska

Tytuł rozprawy: Model kooperacji małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych z operatorami logistycznymi
Promotor: dr hab. Roman Patora, prof. SAN

ROK 2017

mgr Wiesława Załoga

Tytuł rozprawy: "Kompetencje społeczne w karierze zawodowej kadry dowódczej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".
Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. PSW

 

mgr Małgorzata Klimka-Kołysko

Tytuł rozprawy: Zarządzanie karierą pracowniczą determinantą dobrostanu zawodowego
Promotorzy: dr hab. Henryk Skłodowski, prof. SAN, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

ROK 2016

mgr Alicja Tołwińska

Tytuł rozprawy: Zarządzanie wiedzą przez organy kontroli skarbowej
Promotor: dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN
Promotor pomocniczy: dr Zofia Patora-Wysocka

mgr inż. Tomasz Grzyb

Tytuł rozprawy: Wpływ zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach usługowych w Polsce na ich konkurencyjność
Promotor: dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN
Promotor pomocniczy: dr Zofia Patora-Wysocka

mgr inż. Andrzej Sułkowski

Tytuł rozprawy: Koncepcja wsparcia zarządzania mikroprzedsiębiorstwami przez instytucje otoczenia biznesu
Promotor: dr hab. Małgorzata Rozkwitalska, prof. WSB w Gdańsku

mgr Bożena Dancewicz

Tytuł rozprawy: Zachowania etyczne w przedsiębiorstwach międzynarodowych, a społeczna odpowiedzialność biznesu
Promotor: dr hab. Małgorzata Rozkwitalska, prof. WSB w Gdańsku

ROK 2015

mgr Kamila Leśniak

Tytuł rozprawy: Zarządzanie projektami – błędy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Różański

mgr Marta Beściak

Tytuł rozprawy: Zarządzanie ryzykiem personalnym w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych
Promotor: dr hab. Krzysztof Firlej, prof. UEK

mgr Iwona Gawryś

Tytuł rozprawy: Strategie zarządzania finansowaniem przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2008 – 2012 na przykładzie spółek giełdowych
Promotor: dr hab. Mirosław Wypych, prof. SAN

mgr inż. Maciej Wysocki

Tytuł rozprawy: Kooperencja w zarządzaniu logistycznym w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce
Promotor: dr hab. Zdzisław Kurasiński, prof. SAN

mgr Juan Carlos Neri Guzman

Tytuł rozprawy: Clusters as a factor of competitiveness of candy industry companies in Mexico (Klastry, jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu cukierniczego w Meksyku)
Promotor: dr hab. Mariusz Bednarek, prof. SAN

mgr Łukasz Chruściel

Tytuł rozprawy: Restrukturyzacja zarządzania w jednostkach Policji na szczeblu powiatu
Promotor: dr hab. Roman Patora, prof. SAN

ROK 2014

mgr inż. Adam Grzebieluch

Tytuł rozprawy: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem regionalnym z wykorzystaniem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Promotor: dr hab. Paweł Mickiewicz, prof. SAN

mgr Agnieszka Ślusarczyk

Tytuł rozprawy: Zarządzanie projektowe w sektorze kultury w Polsce
Promotor: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

mgr Kaziemierz Kubiak

Tytuł rozprawy: Rola organizacji przedsiębiorców w procesie zarządzania restrukturyzacją przedsiębiorstw włókienniczych i odzieżowych
Promotor: dr hab. Anna Rogut, prof. SAN

ROK 2013


 

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

ROK 2015

mgr inż. Agnieszka Siwocha

ROK 2014

mgr inż. Mateusz Sztukowski