Aktualności

Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów Kolumna 2017

« wróć

W dniach 8 - 10 września 2017 roku odbędzie się w Łask-Kolumnie Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów Kolumna 2017 pod patronatem Wojewody Łódzkiego - Zbigniewa Rau, Marszałka Województwa Łódzkiego - Witolda Stępnia oraz Rektora Społecznej Akademii Nauk -
prof. dr hab. Romana Patory.

Kongres organizowany jest przez Stowarzyszenie Nasza Kolumna, które zostało powołane do życia w 2013 roku, aby kultywować idee lokalnej tożsamości i promować Kolumnę w województwie łódzkim oraz w całej Polsce. I Kongres Miast Ogrodów odbył się w 2015 roku w Podkowie Leśnej i stał się podwaliną do zorganizowania Międzynarodowego Kongresu Miast Ogrodów Kolumna 2017. 

W tym roku mija 90 lat od powstania Kolumny, jako miasta – ogrodu, będącego przykładem funkcjonalnych rozwiązań miejskiej urbanistyki, którego plan parcelacji wykonał architekt Antoni Jawornicki nawiązując do idei miast-ogrodów Ebenzera Howarda. W rocznicę powstania miasta ogrodu zostanie zorganizowany Międzynarodowego Kongresu Miast Ogrodów Kolumna 2017, w trakcie którego odbędą się sesje naukowe poświęcone historii i architekturze Kolumny, wystawy plenerowe, wystawy publikacji książkowych oraz fotografii.  

Szczegóły na temat Kongresu, programu oraz formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Nasza Kolumna www.nasza-kolumna.pl.