Aktualności

Kurs z języka polskiego „POLSKI NA STUDIA”

« wróć

Kurs adresowany jest do zagranicznych studentów rosyjskojęzycznych, którzy chcą przygotować się do egzaminu z języka polskiego jako obcego.

Program kursu dostosowany jest do potrzeb studenta i obejmuje oprócz tematyki ogólnej, przewidzianej dla danego poziomu, zagadnienia dotyczące struktury uczelni, toku studiów, załatwiania formalności na uczelni, form zwracania się do wykładowców, a także warsztaty przygotowujące do wypowiedzi ustnych i pisania prac zaliczeniowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów języka polskiego metodami aktywizującymi z naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem polskim na studiach. Organizator zapewnia podręcznik oraz wszelkie materiały dydaktyczne.

Oferta kursów obejmuje grupy na poziomach:

  • Poziom A2 (średnio zaawansowany niższy)
  • Poziom B1 (średnio zaawansowany)
  • Poziom B2 (średnio zaawansowany wyższy)
Rejestracja na kurs

Zapisu można dokonać do dnia 20.08.2019 r. poprzez formularz zgłoszeniowy poniżej strony lub na www.event.san.edu.pl. Prosimy o dokładne wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Po dokonaniu zapisu otrzymacie Państwo informację mailową z linkiem aktywacyjnym.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zapisanie się na kurs, wypełnienie ankiety, potwierdzenie zapoznania się z informacją o kursie, oraz przelanie opłaty za kurs w kwocie wskazanej w cenniku (zależnie od terminu zapisu i promocji, z której korzysta kandydat).
Wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu będą przekazywane uczestnikowi kursu na podany przy rejestracji na kurs adres e-mail.

Czas trwania kursu

Kurs trwa 2.09.2019 r. - 23.09.2019 r. (od poniedziałku do piątku) i kończy się egzaminem. 

Termin egzaminu

Do wyboru podczas rejestracji.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat o ukończeniu kursu i zadaniu egzaminu wydany przez CJO SAN. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 80% frekwencja na kursie oraz zaliczenie testu egzaminacyjnego z wynikiem minimum 60%.

Płatności

Koszt przystąpienia do kursu
Kursu miesięczny(wrzesień) wraz z egzaminem – 1200 PLN Promocja!!! 600 zł  przy zapisie do SAN do 30 czerwca 2019 r.
Uczestnicy w ramach kursu otrzymują podręcznik oraz nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za egzamin.
Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w przypadku nieobecności na kursie wynikającej z winy uczestnika. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania możliwy jest tylko w szczególnych wypadkach losowych po ich udokumentowaniu (np. choroba) i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji.

Terminy płatności
Za kurs miesięczny (wrzesień) zakończony egzaminem – do dnia 05.07.2019 r.

Konto do wpłat
Bank: ING Bank Śląski
IBAN: PL04 1050 1461 1000 0023 0860 1794
SWIFT: INGBPLPW

W tytule przelewu prosimy wpisać:
IMIĘ i NAZWISKO + opłata za kurs języka polskiego

O miejscu prowadzenia kursu kandydat zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany w trakcie rejestracji.

Więcej informacji udzieli Pani Dorota Wieczorek z Centrum Języków Obcych Społecznej Akademii Nauk: dwieczorek@san.edu.pl

UWAGA!
W kursie mogą wziąć udział również studenci spoza SAN.