Aktualności

Konferencja "Zarządzanie kapitałem ludzkim a wyzwania nowoczesnych organizacji. Od teorii do praktyki"

« wróć

Zapraszamy na Konferencję Naukową organizowaną przez Zakład Zarządzania Kapitałem Społecznym Społecznej Akademii Nauk w Łodzi w dniach 15-16.05.2018 roku.

Konferencja "Zarządzanie kapitałem ludzkim a wyzwania nowoczesnych organizacji. Od teorii do praktyki" to umożliwienie Państwu debaty związanej z wyzwaniami skierowanymi w stronę zarządzania zasobami ludzkimi, wywołanymi zmianami w obrębie współczesnych systemów zarządzania oraz rynków pracy.

Cele konferencji:

 • podkreślenie roli zmian w nowoczesnych systemach zarządzania kapitałem ludzkim,
 • wymiana poglądów dotyczących uwarunkowań współczesnych rynków pracy determinujących relacje pracownik – pracodawca,
 • analiza trendów zmian we współczesnych organizacjach wpływających na zmiany w obrębie funkcji i strategii personalnych,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu nowoczesnych rozwiązań w ramach zarządzania personelem.

Adresaci:

 • przedstawiciele nauki i praktyki zajmujący się zarządzaniem, w szczególności zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • przedstawiciele świata biznesu zajmujący się lub planujący zająć się wdrażaniem zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach,
 • przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego stojący przed wyzwaniami zmian w systemach zarządzania,
 • oraz wszyscy ci, którym nieobca jest tematyka zarządzania zasobami ludzkimi.

Kalendarium:

 • Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tytułem referatu i abstraktem - 28.02.2018
 • Przesłanie tekstów referatów - 30.03.2018
 • Przesłanie programu konferencji – 10.05.2018

Opłaty:

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 750 zł i obejmuje uczestnictwo z jednym referatem i jedną publikacją. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów. 
Opłatę prosimy kierować na konto: ING Bank Śląski 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794 z dopiskiem: "Konferencja ZKL Łódź + imię i nazwisko" w terminie do 30 kwietnia 2018 r.

Miejsce konferencji: Łódzka Strefa Ekonomiczna, ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24, 90-001 Łódź