Aktualności

Konferencja "Współdziałanie służb i podmiotów ratowniczych"

« wróć

W dniu 23 listopada 2017 roku w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się konferencja ,,Współdziałanie służb i podmiotów ratowniczych” zorganizowana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego, Łódzki Urząd Wojewódzki i Społeczną Akademię Nauk w Łodzi.

Konferencję otworzył Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Marcin Szmaja. Swoją obecnością zaszczycili także: Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Pełnomocnik Rektora Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Prof. Łukasz Sułkowski,  ppłk Krzysztof Zabielski, Komendant Państwowej Straży Granicznej w Łodzi, Zbigniew Kręcisz p.o. Dyrektora Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Michał Nockowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Patryk Sochal z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, mł. kpt Dominik Głowacki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz przedstawiciele Centrum Powiadamiania Ratunkowego z województwa śląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Obecna była również kadra kierownicza ze wszystkich jednostek miejskich/powiatowych garnizonu łódzkiego oraz łódzkich komisariatów. Na auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi zasiedli także pabianiccy policjanci na czele z Komendantem Powiatowym Policji w Pabianicach insp. Cezarym Petrusem.

W trakcie konferencji zostały przedstawione dotychczasowe uzgodnienia i wnioski wypracowane podczas warsztatów szkoleniowych w Uniejowie pod kątem dalszej współpracy mającej na celu usprawnienie współdziałania służb i podmiotów ratowniczych.

Zaproszeni prelegenci omówili takie zagadnienia jak:

  • funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na przykładzie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi;
  • problemy komunikacyjne w przekazie informacji od osoby zgłaszającej;
  • pilotaż obsługi numeru 997 przez CPR;
  • lokalizowanie osób dzwoniących na numer alarmowy 112 przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi;
  • rola dyżurnego Policji w obiegu informacji o zdarzeniu oraz w inicjowaniu działań, których podstawą jest informacja o zgłoszeniu alarmowym;
  • zasady funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego;
  • system Stanowisk Kierowania w Państwowej Straży Pożarnej, obieg informacji w ramach opisywanego systemu oraz proces uruchamiania zasobów ratowniczo-gaśniczych.

Głos zabrał również Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus, który przedstawił ocenę wniosków z przeprowadzonych warsztatów szkoleniowych i propozycje związane z podnoszeniem jakości przekazu w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. Na koniec swojego wystąpienia przytoczył słowa jednego z ekspertów biorących udział w szkoleniu podinsp. Sławomira Komorowskiego, Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego pabianickiej komendy - Przybliżenie realiów ich pracy, wzajemna współpraca niesie ze sobą reflekcję, iż dla bezpieczeństwa nas wszystkich, poszczególne etapy niesienia pomocy, ratunku są bardzo ważne. Pierwszy etap to przyjęcie telefoniczne z numeru „112” informacji co się wydarzyło, gdzie i bliższe okoliczności zdarzenia. W tym etapie pracownicy CPR – nasi koledzy wypytują o jakże istotne informacje celem przekazania ich w krótkim opisie informatycznym do trzech podstawowych służb ratunkowych: pogotowia, straży pożarnej czy policji. Warsztaty spowodowały, że zdanie mówiące iż bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa, nabrało właściwego ukierunkowania, bo tym młodym ludziom – naszym kolegom także zależy na tym aby w pierwszej kolejności ratować ludzkie życie i oni wiedzą iż każda minuta jest bardzo ważna aby ludzkie życie ratować. My policjanci mieliśmy tę przyjemność i satysfakcję poznać tych ludzi. Okazali się oni odpowiedzialni, opanowani, wsłuchujący się w głos potrzebujących pomocy, niezwykle dociekliwi w dotarciu do szczegółów wydarzeń, tym bardziej, że poprzez tylko opis słowny, poprzez dodatkowe pytanie muszą opracować pisemny komunikat do przekazania do służb. Warsztaty także spowodowały iż przekonanie, że nie tylko nasza policyjna praca – służba jest stresująca, bowiem wsłuchując się w „alarmujące rozmowy telefoniczne” oni także zmuszeni są w codziennej pracy panować nad stresem, wykazywać się niesamowitą empatią. Dzwoniący do nich ludzie na telefon alarmowy informują o zdarzeniach, o klęskach żywiołowych, o katastrofach czy innych zagrożeniach. Ludzie dzwoniący znaleźli się w niecodziennej sytuacji i niejednokrotnie przekazują informacje bedąc w szoku, czy innej traumatycznej sytuacji, a nasz partner musi uzyskać niezbędne minimum informacji, a czynnikiem determinującym w takich sytuacjach jest szybkość i czas.

Podsumowania dokonała prof. Zofia Wilk-Woś, prodziekan Wydziału Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. W swoim wystąpieniu wskazała na konieczność wypracowania procedur, szerszej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami, ujednolicenia słownictwa, terminologii, konieczności przekazywania informacji zwrotnej od Policji do Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz na widoczne potrzeby podniesienia statusu zawodowego operatorów numerów alarmowych. 

Podczas konferencji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński nawiązał do jednego ze slajdów obrazującego zębatki, odnosząc się w ten sposób do zgodnej i precyzyjnej współpracy służb i podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa. - Wnioski z warsztatów szkoleniowych będą wykorzystywane w doskonaleniu zawodowym i kursach specjalistycznych prowadzonych przez Ośrodek Szkolenia Policji w Sieradzu - zapewnił insp. Andrzej Łapiński.

Dwudniowe warsztaty w Uniejowie oraz przeprowadzona konferencja potwierdziły przydatność prekursorskiego na skalę kraju przedsięwzięcia. Wzajemna, dobra i efektywna współpraca służb i podmiotów ratowniczych jest gwarancją i wymiernym wskaźnikiem bezpieczeństwa obywateli.