Aktualności

Konferencja „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”

« wróć

20 kwietnia 2017 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesna rodzina w Polsce i na świecie”. Kolejna edycja konferencji zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki SAN zgromadziła specjalistów z zakresu nauk społecznych i obszaru nauk pedagogicznych z licznych ośrodków z całej Polski, a głównymi tematami poruszonymi podczas obrad były m.in.: Ucieczki osób małoletnich z domu rodzinnego jako kryzys i zaburzenie wartości w rodzinie. Rola Policji na przykładzie czynności realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Łodzi; Mechanizm parentyfikacji w diagnozie rodziny wiktymologicznej. Aspekt relacyjny czy Zasoby rodzinne wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii. Po obradach plenarnych, w ramach obrad w panelach dyskusyjnych rozmowa dotyczyła Funkcjonowania współczesnej rodziny oraz Wychowania w rodzinie i w szkole.

Konferencja, która zgromadziła kilkudziesięciu czołowych badaczy problematyki rodziny w w Polsce i na świecie, pozwoliła zdefiniować podstawowe problemy, przed którymi staje współczesna rodzina, określić wyzwania dla instytucji społecznych w kontekście pomocy współczesnej rodzinie oraz zbadać i omówić przyszłość rodziny w Polsce i na świecie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.