Aktualności

Konferencja "Szkoła - studia - kariera" (15.03.2017 r.)

« wróć

Społeczna Akademia Nauk zaprasza na konferencję „Szkoła – studia – kariera. Wyzwania dla szkół ponadgimnazjalnych w perspektywie zmian prawa oświatowego”, która odbędzie się 15 marca 2017 r. w Łodzi.

Konferencja jest pokłosiem dotychczasowej współpracy Uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi w województwie łódzkim, w ramach której zrodziła się idea utworzenia przy Społecznej Akademii Nauk Centrum Projektowania Kariery. Jednostka ta oferuje szkołom ponadgimnazjalnym program wsparcia zorientowany na rozwijanie współpracy z pracodawcami i optymalne przygotowanie uczniów do wyzwań rynku pracy i dalszej edukacji poprzez projektowanie karier edukacyjno-zawodowych.

Jako największa niepubliczna Uczelnia w Polsce oferująca kształcenie i doskonalenie zawodowe dla nauczycieli i kadr oświatowych, zapraszamy do wspólnej debaty przedstawicieli różnych środowisk związanych z edukacją i oświatą w Polsce, aby zastanowić się, jakie wyzwania stoją przed uczniem-absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej i jak możemy optymalnie wspomagać zarówno szkołę, jak i ucznia.

Celem Konferencji jest wypracowanie założeń wsparcia szkół ponadgimnazjalnych w zakresie optymalizacji kształcenia i przygotowania uczniów do rynku pracy poprzez współdziałanie różnych podmiotów: władz oświatowych i samorządowych, Uczelni oraz pracodawców. Na konferencji zostaną zaprezentowane również dobre praktyki w zakresie dotychczasowej współpracy Uczelni ze szkołami ponadgimnazjalnymi w tym zakresie.

Adresaci Konferencji:

 • Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,
 • Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych,
 • Psycholodzy i pedagodzy szkolni,
 • Doradcy zawodowi,
 • Reprezentanci kadr oświaty odpowiedzialni za realizację programów doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • Pracownicy instytucji oświaty zainteresowani problematyką konferencji.

Wszystkich przedstawicieli instytucji oświatowych, zainteresowanych udziałem w konferencji, zapraszamy do kontaktu z Centrum Projektowania Kariery Społecznej Akademii Nauk (cpk@san.edu.pl, tel. 42 664 66 56 lub 42 664 66 57) najpóźniej do 13.03.2017. W treści zgłoszenia proszę podać nazwę szkoły oraz dane zgłaszanych osób:

 • imię i nazwisko
 • stanowisko
 • adres e-mail do kontaktu (może być wspólny dla wszystkich uczestników)
 • numer telefonu (może być tel. kontaktowy wspólny dla wszystkich uczestników)

Zakres tematyczny:

 • Zmiany w systemie oświaty a wymagania rynku pracy;
 • Wyzwania organizacyjne dla oświaty w perspektywie ogólnokrajowej i lokalnej;
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych z perspektywy ogólnokrajowej i lokalnej;
 • Systemy wsparcia organizacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych w świetle zmian prawnych;
 • Losy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych;
 • Finansowanie rozwoju szkół ponadgimnazjalnych;
 • Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych;
 • Programy uczelnianego wsparcia dla szkół ponadgimnazjalnych;
 • Dobre praktyki współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami.

Konferencję objęli Patronatem:

 • Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
 • Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska
 • Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień
 • Centralna Komisja Akredytacyjna
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Kuratorium Oświaty w Łodzi
 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Sygnał - Magazyn Wychowawcy
 • Szkoła - Miesięcznik Dyrektora