IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 • prof. dr hab. Roman Patora
 • prof. dr hab. Zofia Patora - Wysocka
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • dr Paweł Trippner
 • prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski
 • prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska
 • Przewodniczący: dr inż. Tadeusz Chruściel
 • Kierownik organizacyjny: mgr Sławomir Elegańczyk
 • Sekretarz: Remigiusz Bargieł
 • Członek komitetu: dr Arkadiusz Szczepaniak
 • Członek komitetu: mgr Małgorzata Marszał
 • Członek komitetu: dr Jacek Markiewicz
 • Członek komitetu: dr Rafał Mazur