Aktualności

Konferencja naukowa "Razem przeciw wykluczeniu. Dzieci i młodzież w (po) pandemicznych realiach społecznych".

« wróć

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,
Komenda Miejska Policji w Łodzi oraz Pałac Młodzieży w Łodzi
mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji
RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU.
DZIECI I MŁODZIEŻ W (PO) PANDEMICZNYCH REALIACH SPOŁECZNYCH
.
Konferencja odbędzie się 25 marca 2021 roku, online, w godz. 10:00 -14:00.

Konferencja nawiązuje do Łódzkiego Forum Przeciwko Mowie Nienawiści, Przemocy i Wykluczeniu pt. NIE HEJTUJ MNIE I NIE WYKLUCZAJ, jakie odbyło się 27 maja 2019 r.

Stanowi ona kolejny etap kampanii profilaktycznej przeciwko przemocy rówieśniczej i różnym formom wykluczenia występującym w środowisku młodzieży (także cyberprzemocy). Kolejne etapy kampanii przewidują zaangażowanie studentów oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych do prowadzenia warsztatów profilaktycznych w środowisku swoich rówieśników.

Cel konferencji

Zadaniem konferencji jest wspólne poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jaka jest kondycja psychiczna i sytuacja społeczna młodzieży w okresie pandemii w związku z izolacją społeczną i nauką zdalną?
  • Z jaki wyzwaniami mierzą się obecnie i będą musieli się zmierzyć po powrocie uczniów do nauki w szkole - wychowawcy (dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, specjaliści szkolni)?
  • Jakie skutki niosą różne formy wykluczenia dzieci i młodzieży, zarówno w wymiarze edukacyjnym jak i społeczno-psychologicznym?
  • W jak sposób wzmacniać zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, i w skuteczny sposób udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
  • Jak zapobiegać zjawiskom wykluczania i przemocy rówieśniczej, także cyberprzemocy?
  • Jakie działania profilaktyczne i interwencje wychowawcze, edukacyjne, prawnokarne skutecznie przeciwdziałają różnym formom wykluczenia i przemocy oraz służą bezpieczeństwu i zdrowiu?

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli, specjalistów szkolnych, dyrektorów szkół, przedstawicieli instytucji publicznych niosących pomoc społeczną i psychologiczno-pedagogiczną oraz wszystkie osoby żywo zainteresowane zdrowiem psychicznym oraz bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.
Na konferencję można zapisać się do 14 marca 2021.

Program Konferencji

 10:00 - 10:10

Uroczyste rozpoczęcie konferencji
dr hab. G. Ignatowski, prof. SAN - Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
podinsp. V. Gawron - Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Łodzi
D. Nowak - Dyrektor PPPdM w Łodzi

 10:10 - 10:15

Wprowadzenie do tematyki konferencji
M. Drab i Z. Kozański, PPPdM w Łodzi

 10:15 - 10:30

Psychologiczne aspekty izolacji dzieci i młodzieży w sytuacji epidemicznej
dr P. Majchrzak, Społeczna Akademia Nauk 

 10:30-10:45

Wykluczenia a zdrowie psychiczne młodzieży
dr hab. J. Pyżalski, prof. UAM 

 10:45 - 11:00

Zjawisko NEET w Polsce na tle innych krajów UE
dr hab. K. Chylak, prof. SAN

 11:00 - 11:15

Indywidualizacja pracy w grupie zróżnicowanej - możliwości i zagrożenia okresu edukacji zdalnej
dr hab. B. Jachimczak, prof. UAM, prof. SAN

 11:15 - 11:30

Wielkie Otwarcie po Wielkim Lockdownie jako nowe wyzwanie dla wychowawców dzieci i młodzieży
dr hab. D. Podgórska-Jachnik, prof. UŁ, prof. UKW

 11:30 - 12:00

Przerwa

 12:00 - 12:15

Nowe (?) zagrożenia - spectrum czynników karalnych, konsekwencje, profilaktyka
st. asp. A. Janczak, sp. Wydziału Prewencji KMP w Łodzi

 12:15 - 12:30

Prawokarne regulacje przeciwdziałania stalkingowi
dr W. Szymański, Społeczna Akademia Nauk

12:30 - 12:45

Hejt? - jesteśmy przeciw
J. Siwińska, VIII ŁO w Łodzi

12:45 - 13:00

(Nie)bezpieczna sieć a ochrona danych osobowych
R. Podgórski, Dyrektor WODN w Zgierzu

13:00 - 13:15

Wiedza młodzieży na temat hejtu i jego konsekwencji
- wyniki badań ankiety przeprowadzonej przez uczniów 42 LO w Łodzi

13:15 - 13:30

Podsumowanie Konferencji
M. Drab i Z. Kozański, PPPdM w Łodzi

13:30 - 13:45

Zakończenie Konferencji
dr hab. G. Ignatowski, prof. SAN - Dziekan Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
podinsp. V. Gawron - Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Łodzi
D. Nowak - Dyrektor PPPdM w Łodzi