Aktualności

Konferencja "Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom"

« wróć

Idea konferencji

Odbiorcami konferencji są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, rodzice dzieci w wieku szkolnym, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, lekarze, pielęgniarki, ośrodki pomocy społecznej, pracownicy administracji publicznej.

Za jej pośrednictwem pragniemy uzmysłowić skalę zjawiska cyberprzestępczości, skutki, jakie mogą zaistnieć, gdy dziecko wpadnie w jej sidła. Pragniemy uczulić opiekunów na symptomy, jakie mogą wskazywać na np. cyberuzależnienie. Celem konferencji jest również uzmysłowienie powagi przedmiotowego problemu oraz wypracowanie zasad i form pomocy dla osób dotkniętych tym zjawiskiem.

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Adam Jaworski

Członkowie:

 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
 • prof. dr hab. Jolanta Kopka
 • prof. dr hab. Justyna Zajdel
 • prof. dr hab. Henryk Cudak
 • prof. dr hab. Sławomir Cudak
 • prof. dr hab. Wojciech Gruszczyński
 • prof. dr hab. Henryk Skłodowski
 • dr Adam Gogacz
 • insp. mgr Paweł Karolak
 • kom. mgr Sławomir Szymański

Komitet organizacyjny konferencji

 • Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Ignatowski – Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk (gignatowski@spoleczna.pl);
 • Wiceprzewodniczący: mgr Mirosław Olszewski - Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN (tel. 501 243 316, molszewski@spoleczna.pl);
 • Wiceprzewodnicząca: podinsp. mgr Violetta Gawron - Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Łodzi (prewencja@lodz.ld.policja.gov.pl);
 • Sekretarz: kom. mgr Sławomir Szymański – Zastępca Dyrektora Naukowego Akademii Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk (tel. 697 649 799, sszymanski@spoleczna.pl).

Adresaci konferencji

Odbiorcami konferencji są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, rodzice dzieci w wieku szkolnym, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, lekarze, pielęgniarki, ośrodki pomocy społecznej, pracownicy administracji publicznej.

Zakres tematyczny

 • Zagrożenia w świecie dominacji smartfonów;
 • Przemiany informacyjno-komunikacyjne i społeczno-edukacyjne w świecie realnym i wirtualnym;
 • Nadużycia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych;
 • Osobowe, rodzinne i społeczne aspekty aktywności nastolatków w cyberprzestrzeni;
 • Uzależnienie od Internetu - pomoc w diagnozie problemu, planowanie pomocy i gdzie ją znaleźć;
 • Przestępstwa komputerowe i odpowiedzialność karna w tym zakresie.
 • Współpraca pedagogów, nauczycieli, rodziców i opiekunów z łódzką policją.

Informacje organizacyjne

 • Termin konferencji: 22 czerwca 2017 r., godz. 10:00 – 14:00
 • Miejsce obrad konferencji: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98,
 • Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji: przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: wspolpraca@spoleczna.pl do dn. 15.06.2017 r. (prosimy o podanie imienia i nazwiska, miejsca pracy, adresu e-mail oraz numeru telefonu).
 • Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.