Aktualności

Konferencja „Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła. RODZICE czy SZKOŁA?”

« wróć

Konferencja organizowana jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Młodzieży i Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w terminie 4 i 5 kwietnia 2017 roku.

Celem konferencji jest ukazanie roli współpracy rodziców i nauczycieli w budowaniu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. Społeczna Akademia Nauk jest partnerem konferencji.

Pierwszy dzień Konferencji - w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi - poświęcony będzie prezentacji zagadnień związanych z wyzwaniami jakie stoją przed rodziną i szkołą. Chcemy przyjrzeć się możliwościom ewentualnej współpracy, jej ograniczeniom oraz warunkom skuteczności.

Podczas drugiego dnia uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych na terenie obu poradni.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału w pierwszym dniu Konferencji oraz zapisy na warsztaty odbywają się poprzez stronę internetową: http://konferencja-rolarodzica.jimdo.com/