Aktualności

Konferencja Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych w SAN

« wróć

15.03.2017 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się Konferencja Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych z Łodzi i Województwa Łódzkiego.

Certyfikowana Konferencja metodyczna „Szkoła – studia – kariera. Wyzwania dla szkół ponadgimnazjalnych w perspektywie zmian prawa oświatowego” jest pokłosiem dotychczasowej współpracy Społecznej Akademii Nauk ze szkołami ponadgimnazjalnymi w województwie łódzkim, w ramach której utworzono Centrum Projektowania Kariery. Jednostka ta oferuje szkołom ponadgimnazjalnym program wsparcia zorientowany na rozwijanie współpracy z pracodawcami i optymalne przygotowanie uczniów do wyzwań rynku pracy i dalszej edukacji poprzez projektowanie karier edukacyjno-zawodowych.

W Konferencji adresowanej do dyrektorów, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkół ponadgimnazjalnych, doradców zawodowych, przedstawicieli kadr oświaty oraz pracowników instytucji oświatowych wzięło udział ponad stu uczestników, którzy mieli szansę wymienić opinie na temat zmian w systemie oświaty w kontekście wymagań rynku pracy, wyzwań organizacyjnych dla oświaty, systemów wsparcia dla szkół ponadgimnazjalnych w świetle zmian prawnych, form finansowania szkół oraz losów absolwentów i ich dalszego funkcjonowania w kontekście dalszego kształcenia oraz aktywności zawodowej.

Konferencja objęta Patronatami Minister Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego została otwarta przez prof. dr hab. Łukasza Sułkowskiego, Pełnomocnika Rektora SAN. W pierwszej części spotkania wyzwania organizacyjne dla oświaty w województwie łódzkim omówił Jarosław Pawlicki, Zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, o efektach kształcenia w szkole i na uczelni w odniesieniu do Krajowych Ram Kwalifikacji mówił Marek Legutko, Ekspert ds. analityki danych, PCG Academia, a organizację pracy szkół ponadgimnazjalnych w świetle zmian prawnych przedstawiła Halina Cyrulska, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty w Łodzi. Anna Pregler, Kierownik Merytoryczny Projektu z Ośrodka Rozwoju Edukacji scharakteryzowała efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Małgorzata Sienna, Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Ewa Koper, Doradca Zawodowy z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przedstawiły kwestie doradztwa edukacyjno-zawodowego w kontekście wyzwań rynku pracy, a o losach absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych mówił Mateusz Adamiak, Konsultant z PCG Academia. Druga część Konferencji poświęcona była finansowaniu rozwoju szkół w świetle nowej perspektywy funduszy unijnych, co omówiła Magdalena Skoneczna, Kierownik Działu Studiów Podyplomowych, Społeczna Akademia Nauk.

Ostatnia część spotkania w SAN miała charakter Panelu dyskusyjnego zatytułowanego „Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Programy wsparcia dla szkół ponadgimnazjalnych. Dobre praktyki współpracy szkoły średniej z uczelnią”, który zgromadził dyrektorów szkół (XVIII LO w Łodzi – Dyrektor mgr Monika Antosiak, Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi – Dyrektor mgr inż. Julitta Rosa), studentów i absolwentów uczelni wyższych (Katarzyna Sowa, Magdalena Jęczmień), reprezentantów pracodawców (mgr Piotr Puławski, Fujitsu Technologu Solutions), autorów raportu edukacyjnego (mgr Mateusz Adamiak, PCG Academia), a także przedstawicieli SAN (dr Dorota Nawrat, Centrum Projektowania Kariery SAN).

Każdy uczestnik spotkania, poza Certyfikatem udziału w Konferencji oraz najnowszymi informacjami na temat nowego prawa oświatowego, otrzymał dedykowany raport, dotyczący losów absolwentów reprezentowanej placówki. Metodologię i specyfikę przygotowania raportów przedstawił prof. Marek Legutko, Ekspert ds. analityki danych z PCG Academia.

Celem Konferencji było wypracowanie założeń wsparcia szkół ponadgimnazjalnych w zakresie optymalizacji kształcenia i przygotowania uczniów do rynku pracy poprzez współdziałanie różnych podmiotów: władz oświatowych i samorządowych, Uczelni oraz pracodawców.