Aktualności

Konferencja dydaktyczna „Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom”

« wróć

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.
W konferencji udział wzięło ok. 200 osób – nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, sądów, samorządowców, policjantów, studentów oraz innych osób zainteresowanych tematyką cyberagrożeń. Przedsięwzięcie miało na celu uzmysłowienie odbiorcom skali zjawiska cyberprzestępczości oraz skutków z nim związanych. Podczas konferencji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z użytkowaniem smartfonów, nadmierną aktywnością w sieci i uzależnieniem od Internetu. Wskazano symptomy mogące świadczyć o cyberuzależnieniu oraz formy dostępnej pomocy. Omówiono także skalę zjawiska przestępczości komputerowej i zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej w tym zakresie. 

Konferencja zapoczątkowała cykl szkoleń i warsztatów związanych z zapobieganiem problemom cyberzagrożeń, których realizacja planowana jest na kolejny rok szkolny.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Społeczna Akademię Nauk, Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz Akademię Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk.