Aktualności

Konferencja „Cyberprzestępczość – nowe oblicza przestępczości”

« wróć

W dniu 16 lutego 2017 roku w Rogowie odbyła się Konferencja „Cyberprzestępczość – nowe oblicza przestępczości”. Konferencja została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi i Komendę Powiatową w Brzezinach. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego SAN był jednym z partnerów konferencji, obok Biura ds. walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, która stanowi jedną z prężnie rozwijających się sfer aktywności. Mjr mgr inż. Michał Siek, wykładowca z IBN SAN wygłosił prezentację pt. „Pozory anonimowości i bezpieczeństwa w sieci”.