Aktualności

Komunikat Rektora dla Studentów studiów niestacjonarnych i stacjonarnych z dn. 22.11.2021 r.

« wróć

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wśród Studentów i Pracowników naszej Uczelni, JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o zmianie formy prowadzanie zajęć dla Studentów studiów niestacjonarnych, które począwszy od zjazdu w dn. 27-28.11.2021 do zjazdu w dn. 8-9.01.2022 włącznie będą w pełni realizowane z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

W powyższych terminach Studenci studiów niestacjonarnych (na zjazdach A oraz zjazdach B) będą realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe on-line poprzez platformę MS Teams zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć.

Ze względu na specyfikę kształcenia zajęcia na kierunkach medycznych są realizowane zgodnie z informacjami zawartymi przy planach zajęć dla poszczególnych semestrów.

Studenci studiów stacjonarnych oraz Słuchacze studiów podyplomowych, gdzie, ze względu na specyfikę ułożenia harmonogramu zajęć, zagrożenie epidemiczne jest relatywnie mniejsze, realizują zajęcia bez zmian zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.