Aktualności

Komunikat Rektora dla studentów studiów niestacjonarnych i studiów podyplomowych z dn. 19.11.2021 r.

« wróć

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wśród studentów i pracowników Uczelni, JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o odwołaniu wszystkich zajęć odbywających się w bezpośrednim kontakcie na Uczelni w dniach 20-21.11.2021 (dotyczy osób, które mają zajęcia w zjeździe A). Zajęcia te zostaną odrobione w późniejszym terminie, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.

Wszystkie pozostałe zajęcia, które zgodnie z dotychczasową organizacją zajęć, odbywają się w ten weekend on-line poprzez platformę Teams są realizowane zgodnie z planem.

Kolejna informacja w sprawie formy organizacji zajęć zostanie podana do wiadomości w dniu 22.11.2021 r. na stronach Uczelni.