Aktualności

Kolejny Partner Społecznej Akademii Nauk!

« wróć

W ostatnich dniach Społeczna Akademia Nauk podpisała Porozumienie o współpracy z Wojewódzką Komendą OHP w Łodzi.

Porozumienie zakłada, m.in. współdziałanie stron w kwestiach kształcenia, jak i również podejmowanie wspólnych przedsięwzięć promujących ideę świadomego wyboru kariery zawodowej oraz kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Głównym celem jest również współpraca w zakresie praktyk zawodowych oraz staży.

Z ramienia uczelni porozumienie podpisywał Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Mirosław Olszewski, natomiast z ramienia OHP Komendant Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi, Artur Waloszczyk.