Aktualności

Kierunki Logistyka oraz Finanse i rachunkowość z oceną pozytywną PKA

« wróć

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną ocenę dla dwóch kierunków - Logistyki oraz Finansów i rachunkowości prowadzonych w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

W 2021 roku Polska Komisja Akredytacyjna oceniała dwa kierunki w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – Logistykę oraz Finanse i rachunkowość. PKA stwierdziła, że proces kształcenia realizowany w SAN umożliwia studentom wyżej wymienionych kierunków osiągnięcie założonych kierunkowych efektów uczenia się, oraz że są one zgodne z koncepcją i celami kształcenia, oraz z właściwym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Dokumentami potwierdzającymi wydaną ocenę są:

  • Uchwała nr 168/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 marca 2021 r. - dla kierunku Logistyka
  • Uchwała nr 167/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 marca 2021 r. - dla kierunku Finanse i rachunkowość

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, a także do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.