Studia II stopnia

Filologia japońska

Już od 470 zł za miesiąc

Z uwagi na fakt, iż poziom inwestycji japońskich w Polsce stale wzrasta, absolwenci Japonistyki mogą znaleźć zatrudnienie różnych placówkach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze oraz eksperci do spraw Japonii. Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. w:

  • ambasadach
  • urzędach administracji państwowej
  • liniach lotniczych
  • mediach
  • wydawnictwach
  • firmach japońskich w Polsce i na świecie, np. Fujitsu