Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

« wróć

4 października 2017 roku Społeczna Akademia Nauk w Łodzi uroczyście zainaugurowała nowy Rok Akademicki. Gośćmi uroczystości byli między innymi: Tomasz Kacprzak (Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi), Jolanta Zięba-Gzik (członek Zarządu Województwa Łódzkiego), Mieczysław Łuczak (W-ce Prezes Najwyższej Izby Kontroli), Damian Domaszewicz (Radny Miasta Łodzi), Zbigniew Krancisz (Dyrektor Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego), Anna Ciupa (Dyrektor Biura Kadr Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi), Iwona Śledzińska-Katarsińska (poseł na Sejm RP), Piotr Apel (poseł na Sejm RP), insp. Dariusz Walichnowski (reprezentant Komendy Wojewódzkiej Policji), podinsp. Violetta Gawron (Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Łodzi), Waldemar Krenc (Przewodniczący Zarządu NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej), prof. Piotr Woźniak (Członek Rady Naukowej ICZMP), dr n. med. Robert Starzec (Dyrektor Szpitala MSWiA w Łodzi), dr n. med. Wiesław Chudzik (Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów), Przemysław Andrzejczak (Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego), Agnieszka First (W-ce Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego), Sebastian Bulak (Asystent Regionu Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), Elwira Zaręba (Prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich), Janusz Moos (Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego), Krzysztof Borkowski (W-ce Prezes Bussiness Centre Club, Kanclerza Loży Łódzkiej), Artur Matyjaszczyk (Prezes Regionalnego Związku Pracodawców Ziemi Łódzkiej Konfederacji Lewiatan), Maciej Plutecki (Dyrektor Biura Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej), Damian Chorąży (Dyrektor Regionu Manpower w Łodzi), Romana Mierzejewska (Dyrektor I Oddziału ZUS w Łodzi), Andrzej Ratajski (Prezes Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie), Ignacy Petecki (Właściciel Firmy Petecki), Edyta Petecka (Prezes Zarządu Firmy Petecki), Bogdan Świątnicki (Prezes Zarządu Bokat sp. z o.o.), Rafał Andrysiak (Prezes Zarządu Eltrans Sp. z o. o.) oraz Cezary Łuczak (Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie).Wykład inauguracyjny pt. „O potrzebie zarządzania granicami organizacji" wygłosił - prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Nowoprzyjęci studenci SAN złożyli przyrzeczenie studenckie i zostali uroczyście przyjęci w obręb społeczności akademickiej. Pracownicy Akademii odebrali nominacje doktorskie.

Wszystkim pracownikom akademickim i administracyjnym Społecznej Akademii Nauk oraz naszym studentom życzymy udanego roku akademickiego 2017/2018.