Aktualności

III Wojewódzka Konferencja „Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła”

« wróć

4-5 kwietnia odbyła się III Wojewódzka Konferencja „Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła – rodzice czy szkoła”, organizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Młodzieży oraz Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, przy wsparciu Urzędu Miasta Łodzi, a szczególnie jego Wydziału Edukacji. Partnerem Konferencji była Społeczna Akademia Nauk.

 

Konferencję rozpoczął i powitał wszystkich jej uczestników Pan Dariusz Nowak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży, natomiast wykład inaugurujący wygłosił Pan Krzysztof Klajs – dyrektor Polskiego Instytutu Ericksonowskiego. W swym wystąpieniu, zatytułowanym „Rodzina nastolatka, szkoła nastolatka”, skoncentrował się na problematyce okresu adolescencji i snuł wokół tego szereg inspirujących do głębszych refleksji przemyśleń na temat potrzeb i możliwości wsparcia młodej osoby w tym trudnym etapie przemiany z dziecka w osobę dorosłą.

 

Podczas Konferencji ogłoszono również wyniki dwóch konkursów, w których fundatorem nagród była m.in. Społeczna Akademia Nauk. W pierwszym z nich, filmowym – „Jak pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła, RODZICE czy SZKOŁA” I miejsce zajęła praca Dawida Ormana z Liceum Ogólnokształcącego „LYKEJON” w Łodzi. Drugi konkurs – plastyczny - „Moja rodzina-Moja szkoła-Moje skrzydła” wygrała Dominika Banasiak za pracę, która została wykorzystana w projekcie plakatu tej konferencji.

 

Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji było wystąpienie Pani sędzi Anny Marii Wesołowskiej – znanej i zasłużonej popularyzatorki kultury prawnej wśród uczniów polskich szkół. Tym razem mówiła na temat: „Nowe formy profilaktyki zintegrowanej (rodzice, szkoła, społeczność lokalna) w odpowiedzi na współczesne zagrożenia”.

 

Drugi dzień Konferencji stanowiły liczne zajęcia warsztatowe dla rodziców, nauczycieli i pedagogów o następującej tematyce:

  • Kiedy już nic nie działa - komunikacja coachingowa.
  • Dialog z rodzicami – jak rozmawiać o trudnych sprawach?
  • „Co robić gdy uczeń nie radzi sobie z emocjami?”
  • „Jak sobie radzić z własnymi emocjami”
  • „Wywiadówka inaczej” – dobre praktyki.
  • „Jak rozwijać siły psychiczne”