Aktualności

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile-Commerce 2017

« wróć

W dniach 12-13 maja 2017, w Hotelu Novotel w Łodzi, odbędzie się III interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  ,,Agile-Commerce  - Your space, My space, Our space”, organizowana przez Katedrę Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk. Problematyka Konferencji poświęcona jest innowacyjnym rozwiązaniom techniczno–technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.

Pierwszego dnia (piątek) podczas obrad plenarnych zostaną zaprezentowane doświadczenia reprezentantów nauki, natomiast drugiego dnia (sobota) podczas zajęć warsztatowych praktycy zaprezentują możliwości połączenia dorobku naukowego z działalnością biznesową.

Zakres tematyczny:

 • Zarządzanie z nurtem trendów gospodarki XXI wieku
 • Społeczno kulturowe uwarunkowania e-Biznesu
 • Sektor MŚP a internet i nowe technologie
 • Innowacje w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci
 • Rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku
 • E-commerce - procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości
 • Hipermedialne środowisko komunikacji - technologie w zastosowaniu
 • Internet rzeczy - Internet of Things - rzeczywistość futurystyczna już dziś
 • Społeczności i media społecznościowe - filozofia komunikacji czy wymóg współczesności
 • Świat doznań i doświadczeń - technologie w zastosowaniu
 • Wsparcie logistyczne procesów biznesowych wirtualnego świata biznesu
 • Zarządzanie jakością w e-commerce
 • Doskonalenie procesów logistycznych w e-biznesie
 • Nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach i analizach zachowań konsumentów
 • Psychologia Internetu

Strona konferencji: www.konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl