Aktualności

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności "Terroryzm"

« wróć

Możliwości zapobiegania i ograniczania skutków ataków terrorystycznych były tematem zorganizowanej w Społecznej Akademii Nauk II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności”. Platformę wymiany wiedzy między naukowcami i praktykami przygotowali łódzcy policjanci i środowisko akademickie SAN.

Ponad 300 uczestników wzięło udział 18 października 2017 roku w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz pracowników naukowych Społecznej Akademii Nauk. 

Prelegenci reprezentujący polskie uczelnie oraz praktycy ze służb mundurowych, podzieli się wiedzą o przyczynach terroryzmu, jego uwarunkowaniach społecznych, sposobach zapobiegania oraz możliwościach minimalizowania skutków ataku terrorystycznego. Organizatorzy dążąc do wypracowania skutecznych i najbardziej aktualnych zaleceń i rekomendacji dla funkcjonariuszy służb zajmujących się zwalczaniem globalnego terroryzmu, profilaktyką społeczną i edukacją służącą zapewnieniu bezpieczeństwa, przybliżyli zebranym wypracowane dotychczas metody oddziaływania prewencyjnego.

Dorobek konferencji zostanie opublikowany w monografii, a samo wydarzenie doprowadziło do zainicjowania cyklu warsztatów tematycznych dla poszczególnych grup zawodowych. Zaproszenia do udziału w nieodpłatnych szkoleniach zostaną skierowane do dyrektorów szkół i placówek kultury, kadry kierowniczej i pracowników instytucji bankowych, sklepów wielkopowierzchniowych oraz służb ochrony, a także organizatorów imprez masowych. Kilkugodzinne warsztaty zaplanowano już na grudzień 2017 roku oraz początek przyszłego roku.

Wśród gości wydarzenia byli: Dariusz Klimczak – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, insp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Olivier Ordas -  Attaché do Spraw Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ambasady Francji. Obradom przewodniczyli: insp. Paweł Karolak – Komendant Miejski Policji w Łodzi oraz prof. Grzegorz Ignatowski – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Społecznej Akademii Nauk.

Patronatu honorowego wydarzeniu udzielili: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Patronem medialnym wydarzenia byli: Telewizja Polska - Oddział w Łodzi oraz Miesięcznik Policja 997.