Aktualności

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności "Terroryzm"

« wróć

Terroryzm współczesny oraz przeciwdziałanie i ograniczanie skutków aktów terrorystycznych będzie tematem najbliższej konferencji naukowej organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi, Komendę Miejska Policji w Łodzi oraz Akademię Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesności "Terroryzm", która odbędzie się w dn. 18 października 2017 r. w auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98.

Konferencja poświęcona będzie w całości problemom współczesnego terroryzmu, zwłaszcza przybliżeniu najaktualniejszej wiedzy o możliwościach przeciwdziałania, zapobiegania i ograniczania skutków aktów terrorystycznych. Konferencja adresowana jest do zarówno do badaczy terroryzmu, jak i praktyków ze służb oraz instytucji pomocowych, zarządzania kryzysowego, profilaktyki społecznej i edukacji.  Zamysłem organizatorów jest nie tylko głębsze poznanie tego rosnącego problemu współczesnych społeczeństw, ale także wypracowanie najaktualniejszych zaleceń  i rekomendacji dla zajmujących się zwalczaniem terroryzmu i zagrożeń związanych z aktami terroru, profilaktyką społeczną  oraz edukacją dla bezpieczeństwa, a także prezentacja praktycznych rozwiązań prewencyjnych ukierunkowanych na ograniczenie skutków ataków.

Grono prelegentów tworzą zarówno cenieni naukowcy i teoretycy badający terroryzm, jak i doświadczeni praktyktycy ze służb i instytucji powołanych do działania w sytuacjach kryzysowych.

Konferencja zainauguruje także cykl sprofilowanych warsztatów tematycznych dla zarządzających placówkami oświatowymi, kulturalnymi i handlowymi, kadry kierowniczej banków, pracowników ochrony oraz organizatorów imprez masowych i cyklicznych zgromadzeń.

Warunki uczestnictwa w Konferencji:

  • Uczestnictwo bierne (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu): rejestracja poprzez stronę internetową eventu lub wysłanie zgłoszenia mailowego na adres wspolpraca@spoleczna.pl do dnia 9 października 2017 r.,
  • Udział bierny (bez wygłaszania referatu oraz publikacji artykułu) jest całkowicie bezpłatny.

Każdy osoba biorąca udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.

  • Uczestnictwo czynne (wygłoszenie referatu oraz publikacja artykułu): wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy Sekretarza Konferencji (sszymanski@spoleczna.pl) do dnia 29 września 2017 r. (w zgłoszeniu prosimy o przesłanie głównych też swojego wystąpienia),
  • Warunkiem uczestnictwa czynnego jest ponadto uiszczenie opłaty konferencyjnej związanej z organizacją konferencji na konto organizatora nie później niż do  10 października 2017 r.,
  • Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają informację zwrotną o przyjęciu zgłoszenia i zakwalifikowaniu referatu mailem do dnia 5 października 2017.

Szczegóły dotyczące Konferencji oraz Karta Zgłoszenia znajdują się w załączonych plikach.