Aktualności

II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej RODO i ochronie danych osobowych

« wróć

Społeczna Akademia Nauk, Akademickie Centrum Edukacyjne oraz Kancelaria Radców Prawnych Sp. Sakowska-Baryła, Czaplińska serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową, która odbędzie się 26 lutego 2018 roku w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Konferencja poświęcona będzie RODO i reformie danych osobowych. Wydarzenie to 3 panele tematyczne. Konferencja została objęta Patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz Okręgowa Izbę Lekarską w Łodzi. 

Panel I. Reforma ochrony danych osobowych na tle RODO i projektowanych przepisów krajowych

 • Reforma ochrony danych - konieczność i zakres wprowadzenia zmian w przepisach sektorowych (20 min) - dr Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Kontrola organu nadzorczego na tle RODO i projektowanych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (20 min) – dr Dominika Dörre-Kolasa, Uniwersytet Jagielloński
 • Sankcje za naruszenie przepisów RODO (20 min) – Adrian Szutkiewicz, Kancelaria Raczkowski Paruch
 • Dopuszczalność ograniczeń w realizacji praw osób, których dane dotyczą, na podstawie art. 23 RODO (20 min) dr Krzysztof Wygoda, Uniwersytet Wrocławski

Panel II. Szkolenie personelu, zwalczanie czyberprzestępczości, zgoda, powierzenie

 • Istotność szkoleń pracowników w świetle RODO (20 min.)- mgr Piotr Topolski, Uniwersytet Łódzki
 • Karnoprawna ochrona danych osobowych a zwalczanie cyberprzestęczości (20 min) – dr inż. Agnieszka Gryszczyńska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (20 min) mgr Tomasz Izydorczyk, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych(20 min.)- mec. Magdalena Czaplińska, Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.

Panel III. Przetwarzanie danych osobowych w stosunkach pracy, rozliczalność, profilowanie, informowanie o naruszeniach

 • Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych szczególnie chronionych w stosunkach pracy(20 min.) - dr Arleta Nerka, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Realizacja i rozliczalność zasad przetwarzania danych osobowych (20 min.) - dr Jakub Rzymowski, Uniwersytet Łódzki
 • Ile zakazu jest w zakazie profilowania na gruncie RODO? (20 min.) - mgr Elżbieta Niezgódka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Informowanie naruszeniach – nowa instytucja w RODO (20 min) dr Marlena Sakowska-Baryła, Społeczna Akademia Nauk

Udział bezpłatny w Konferencji jest bezpłatny. 
Miejsce: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul. Kilińskiego 98, Aula A3
Termin: 26 lutego 2018, godz. 9:00

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 42 664 66 56/57 lub adresem mailowym ace@san.edu.pl.