Aktualności

Free workshop for students | Coaching: a Buzzword or a Life Changing Tool? | 17th of June 2021

« wróć

We invite you to a free workshop for students: Coaching: a Buzzword or a Life Changing Tool? Online workshop on how you can use coaching tools and coaching style communication in your life.

 

The classes are aimed at everybody wishing to:

  • know more about coaching: what professional coaching is, what coaching is not (but is often mistaken for), how it can be helpful;
  • use auto-coaching techniques for self-development (broadening self-awareness, defining your goals, finding and developing your strengths, improve management of your energy levels);
  • use coaching style communication to transform your relationships (both professional and private).

If you are interested in coaching as a profession, the classes will provide a good foundation for further studying of the topic. If you need to find better tools for getting clarity and then working on your professional or private goals, you will have a chance to know a few effective auto-coaching methods that are easy to use and available without reaching for any professional support. Also, if you are curious how to make your communication with colleagues, friends and family members run more smoothly, some coaching-based principles, which will be presented during the classes, could prove useful.

Time: Thursday, the 17th of June 2021, 5.30 pm – 7.30 pm.

Maximum number of participants: 30 people

Agnieszka Janiszewska – certified life coach, trainer, philologist, writer and PhD student affiliated to The University of Lodz Doctoral School of Social Sciences. My main areas of scientific and professional interests include creativity, life coaching and self-actualization. I am experienced in running workshops on creative self-realization and creativity trainings. I have published a novel (“Woda księżycowa”) as well as a few scientific papers on creativity and self-realization. I am writing my PhD thesis on the need to create and doing research on professional artists.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla Studentów SAN w języku angielskim, pt. Coaching: a Buzzword or a Life Changing Tool? W trackie warsztatu online dowiesz się, jak wykorzystać narzędzia coachingowe i komunikację w stylu coachingu w swoim życiu.

Zajęcia skierowane są do wszystkich, którzy chcą:

  • dowiedzieć się więcej o coachingu: czym jest coaching zawodowy, czym coaching nie jest (albo jest często mylony), jak może być pomocny;
  • stosować techniki auto-coachingu do samorozwoju (poszerzanie samoświadomości, definiowanie celów, znajdowanie i rozwijanie swoich mocnych stron, poprawa zarządzania poziomem energii);
  • używać komunikacji w stylu coachingu, aby zmienić swoje relacje (zarówno zawodowe, jak i prywatne).

Jeśli interesuje Cię coaching jako zawód, zajęcia będą stanowić dobrą podstawę do dalszego zgłębiania tematu. Jeśli potrzebujesz znaleźć lepsze narzędzia do uzyskania przejrzystości, a następnie pracy nad swoimi zawodowymi lub prywatnymi celami, będziesz miał okazję poznać kilka skutecznych metod auto-coachingu, które są łatwe w użyciu i dostępne bez sięgania po profesjonalne wsparcie. Ponadto, jeśli jesteś ciekawy, jak usprawnić komunikację z kolegami, przyjaciółmi i członkami rodziny, przydatne mogą okazać się zasady coachingowe, które zostaną zaprezentowane podczas zajęć.

Termin: 17 czerwca 2021, godz. 17.30-19.30
Liczba uczestników:
30 osób

Agnieszka Janiszewska – dyplomowany life coach, trener, filolog, pisarka, studentka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ (doktorat na kierunku pedagogika twórczości).

Obszar zainteresowań naukowych: kreatywność, twórczość, samorealizacja. Rozprawa doktorska na temat potrzeby twórczości artystycznej, realizowana w teorii potrzeb i teorii samorealizacji.

Zawodowo zajmuje się tematyką samorealizacji i twórczości – prowadzi warsztaty coachingowe („Obudź w sobie artystę, „Uzdrawianie przez pisanie”, „Kariera freelancera: od marzenia do biznesu!”) i udziela indywidualnych sesji life coachingowych oraz art coachingu.