Aktualności

Dzień zerowy dla Studentów I roku studiów

« wróć

Zapraszamy na „Dzień zerowy”, czyli spotkanie informacyjno-adaptacyjne dla Studentów I roku studiów, które odbędzie się w czwartek 7 października o godz. 11.00 w auli A-3 Społecznej Akademii Nauk (ul. Kilińskiego 98). 

Z myślą o studentach I roku studiów, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w murach uczelni zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno-adaptacyjne, mające na celu zapoznanie nowych Studentów z podstawowymi informacjami niezbędnymi do rozpoczęcia nauki w roku akademickim 2021/2022.

Podczas wydarzenia nowi studenci będą mogli m.in.:

  • poznać dziekanów i opiekunów merytorycznych kierunków,
  • uzyskać więcej informacji nt. formuły nauczania,
  • dowiedzieć się, jakie sprawy można załatwić w dziekanacie, dziale planowania, akademickim biurze karier
  • dowiedzieć się, jak wyjechać na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+
  • nauczyć się analizować plan zajęć i umawiać się na konsultacje z wykładowcami,
  • zapoznać się z podstawowymi zasadami przyznawania pomocy materialnej - stypendia,
  • a także uzyskać informacje o sposobie zaliczania zajęć i egzaminów.

Spotkanie będzie miało również charakter adaptacyjny, tak, aby studenci I semestrów mieli możliwość poznania uczelni, rzeczywistego doświadczania studiowania oraz integracji ze wspólnotą akademicką.