Aktualności

Dwóch wykładowców SAN z nominacjami profesorskimi od Prezydenta RP

« wróć

27 maja br. odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim. Profesorami zostało 115 osób, w tym dwóch wykładowców ze Społecznej Akademii Nauk. 

Uroczystość odbyła się w poniedziałek 27 maja w Pałacu Prezydenckim w Warszawie i była to już czwarta uroczystość w tym roku. 

Akty nominacyjne otrzymali prof. Łukasz Sułkowski (profesor nauk humanistycznych) - Pełnomocnik Rektora SAN oraz prof. Konrad Raczkowski (profesor nauk ekonomicznych) - dyrektor Instytutu Ekonomicznego SAN. 

Profesor Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i humanistycznych, specjalizujący się w naukach o zarządzaniu. Pracuje w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, były wiceprzewodniczący do spraw międzynarodowych w Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz dyrektor amerykańskiego programu Clark University w Społecznej Akademii Nauk oraz Pełnomocnik Rektora SAN. W swoim dorobku posiada ponad 300 publikacji na temat: poznawczych i metodologicznych problemów zarządzania i marketingu, zarządzania firmami rodzinnymi, kultury organizacyjnej i kapitału ludzkiego, zarządzania w sektorze medycznym. Jest autorem 7 monografii w tym: „Ewolucjonizm w naukach o zarządzaniu, "Menedżerowie Darwina" (PWE, 2010), „Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń" (Poltext, 2009).

Profesor Konrad Raczkowski jest dyrektor Instytutu Ekonomicznego SAN.  W swoim dorobku posiada ponad 100 prac naukowych, współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie (m.in. University of Cambridge), jest autorem pierwszej międzynarodowej metodyki estymacji luki podatkowej w ujęciu zagregowanym. Przeprowadził także pionierskie w skali światowej badania z zakresu zarządzania publicznego, w których osobisty udział wzięło 13 premierów RP. Ponadto, jest laureatem najważniejszej nagrody, jaką można otrzymać w Polsce w zakresie finansów, tj. Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów.

Gratulujemy! 

Wręczenie nominacji profesorskich przez Prezydenta RP
Wręczenie nominacji profesorskiej Prof. Łukaszowi Sułkowskiemu

Zdjęcia pochodzą z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP  Autor: Jakub Szymczuk

Prof. Łukasz Sułkowski
Prof. Konrad Raczkowski