Powrót

Rzecznik praw studentów z niepełnosprawnością

Udogodnienia dla Studentów z niepełnosprawnością

Niepełnosprawość dla każdego człowieka rodzi inne problemy, ale dla wielu zbyt często staje się przeszkodą w dążeniu do celu. Społeczna Akademia Nauk nie stawia barier, jest uczelnią przyjazną i otwartą dla osób niepełnosprawnych, dlatego stworzyliśmy dla Państwa Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami. Myślą przewodnią naszej inicjatywy, jest stworzenie jednostki, która będzie odpowiadała na potrzeby studentów niepełnosprawnych. Formy wsparcia i pomocy ustalane są indywidualnie. Studiując na naszej uczelni w zależności od potrzeb i stanu zdrowia mogą Państwo skorzystać z następujących udogodnień:

Współpraca z tłumaczem języka migowego finansowana jest ze środków uzyskanych od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zadaniem tłumacza jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków w procesie przyjmowania na studia, podczas zajęć dydaktycznych, w trakcie załatwiania spraw w działach administracyjnych lub prowadzeniu działalności naukowej.

 • Dostosowanie trybu kształcenia w przypadku znaczącego uszczerbku na zdrowiu (indywidualny tok studiów);
 • Dla osób niedosłyszących dysponujemy pętlami indukcyjnymi umożliwiającymi odbiór czystego dźwięku podczas zajęć;

Uczelnia zakupiła system wspomagania osób niedosłyszących w postaci przenośnych pętli indukcyjnych, które umożliwiają odbiór wyraźnego dźwięku oczyszczonego ze wszelkich szmerów i hałasów za pomocą cewki telefonicznej w którą wyposażone są aparaty słuchowe. Wykładowca może taką pętle pobrać na zajęcia. Podłączenie jest bardzo łatwe i szybkie, zarówno po stronie wykładowcy, jak i studenta. Student dokonuje kalibracji z własnym aparatem słuchowym poprzez ustawienie włącznika w aparacie w pozycji litery T.

 • Dla osób niedowidzących uczelnia została wyposażona w odpowiednie monitory, klawiatury, programy powiększająco-mówiące, lamki z lupą. W wyżej wymienione sprzęty wyposażone są sale informatyczne oraz Biblioteka. Istnieje możliwość przystosowania stanowiska do nauki w dowolnym budynku uczelni.

Warunki rekrutacji są dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu lub wzroku, podczas rekrutacji możesz liczyć na naszą pomoc przy wypełnianiu dokumentów.  

Pies przewodnik dla niedowidzących Studentów

W ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” Polski Związek Niewidomych organizuje spotkania dla osób niewidomych i z poważnymi problemami wzroku, które chciałyby mieć psa przewodnika.

Zapraszamy na zdalne spotkania wszystkie osoby niewidome i z bardzo poważnymi problemami wzroku, zainteresowane posiadaniem psa.  Odbywać  się będą na platformie ZOOM. W czasie spotkania dowiedzą się Państwo o:

- idei posiadania psa przewodnika i jego roli w życiu osoby niewidomej;

- możliwościach wynikające z posiadania psa przewodnika;

- aspektach prawne dotyczących psa przewodnika;

- tym co trzeba zrobić,  aby stać się posiadaczem psa przewodnika;

- odpowiedzialności jaka wynika z posiadania psa przewodnika;

- tym po co są opracowywane standardy i co zyskamy wprowadzając je w życie.

Obejrzymy także ciekawy kilkuminutowy film z audiodeskrypcją, na którym osoby posiadające psa dzielą się doświadczeniami.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa pod adres mailowy: ioptulowicz@pzn.org.pl. Prosimy również o podpisywanie się w zgłoszeniu pełnym imieniem i nazwiskiem. Przewidywany czas spotkania to nie dłużej niż 2 godziny. Zainteresowanych będziemy powiadamiać indywidualnie o terminie spotkań.

Jeżeli masz obawy, czy poradzisz sobie w studiowaniu na wymarzonym kierunku, skontaktuj się z nami:

Zakres obowiązków Pełnomocnika Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Społecznej Akademii Nauk w Łodzi do zakresu działań Pełnomocnika Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością należy:

 • Pomoc w uzyskaniu informacji dotyczących programów rządowych na rzecz studentów /osób z niepełnosprawnościami;
 • Informowanie o instytucjach, stowarzyszeniach pozarządowych działających na rzecz studentów/osób z niepełnosprawnościami;
 • Pomoc opiniodawcza w interwencjach dla instytucji niosących pomoc studentom/osobom z niepełnosprawnościami;
 • Informowanie o programach celowych realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących osób studiujących;
 • Działanie w obronie interesów studentów/osób z niepełnosprawnościami;
 • Pomoc studentom z niepełnosprawnościami w rozwiązywaniu ich bieżących problemów;
 • Pomoc studentom z niepełnosprawnościami w wypełnianiu dokumentów dotyczących toku studiów;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami;
 • Pośredniczenie w kontaktach studentów z niepełnosprawnościami z administracją uczelni dotyczącą toku studiów, warunków technicznych oraz barier komunikacyjnych i architektonicznych;
 • Reprezentowanie spraw studentów z niepełnosprawnościami przed organami uczelni, nauczycielami akademickimi oraz w środowisku;
 • Opiniowanie decyzji dotyczących studentów z niepełnosprawnościami wydawanych przez uczelnię;
 • Pomoc w dostosowaniu formy egzaminów, zaliczeń do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością nie załatwia:

 • Spraw związanych ze stroną finansową w relacji student – uczelnia;
 • Sprawy czesnego (zaległości, zniżki itp.) student załatwia indywidualnie w dziale czesnego;
 • Stypendia student załatwia indywidualnie w dziale stypendialnym;
 • Korzystanie z programów rządowych PFRON, MOPS jest indywidualne i nie wymaga udziału rzecznika;
 • Rzecznik nie pośredniczy w sprawach rentowo–zasiłkowych.

Kontakty

Rzecznik praw studentów z niepełnosprawnością

dr Mariola Świderska
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
pokój nr 18
e-mail: mswiderska@san.edu.pl
dyżur: wtorek, godz. 14.00-15.30

Biuro ds. Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami

Specjalista ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami
Magdalena Koperkiewicz
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
tel.: 42 664 66 47
e-mail: mkoperkiewicz@san.edu.pl

Godziny otwarcia
wtorek - 15:00-17:00
czwartek - 12:30-14:30

Na wizytę należy umówić się telefonicznie lub mailowo.

Ankieta

Poniższa ankieta ma na celu poprawę obsługi osób z niepełnosprawnościami.
Zachęcamy do udziału w badaniu.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ