Aktualności

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu Akademia Inspiracji Sąsiedzkich

« wróć

Społeczna Akademia Nauk realizuje projekt pt. Akademia Inspiracji Sąsiedzkich. W ramach projektu uczelnia oferuje bezpłatne szkolenia, których tematyka dotyczy problematyki ekonomiczno-społecznej oraz rozwiązywania problemów branżowych.

Uczelnia oferuje dwa rodzaje szkoleń:

 1. Dwudniowe szkolenia (15 godzin) - Akademia Inspiracji Sąsiedzkich
 2. Jednodniowe szkolenia (6 godzin) otwarte dot. kwestii sąsiedzkich

Szkolenia są kierowane do osób pracujących w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych i innych.

Adresatami Projektu są liderzy lokalnych społeczności sąsiedzkich, lokatorzy, mający miejsce zamieszkania na terenie całej Polski, tj. min.:

 • liderzy i przedstawiciele sąsiedzkich grup nieformalnych,
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnot lokalnych,
 • przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz administratorzy nieruchomości,
 • niezależni animatorzy kultury oraz artyści pracujący ze społecznością lokalną i sąsiedzką,
 • formalni i nieformalni animatorzy miejsc aktywności lokalnych oraz miejsc otwartych na działania lokalne,
 • animatorzy publicznych instytucji kultury, edukacji, rekreacji, sportu i pomocy społecznej,
 • przedstawiciele partnerstw lokalnych,
 • partnerzy gospodarczy i przedstawiciele lokalnego biznesu (m.in. klubokawiarni, firm administrujących nieruchomościami),
 • przedstawiciele publicznych instytucji kultury, edukacji, rekreacji, sportu i pomocy społecznej,
 • nauczyciele wszystkich szczebli, pracownicy socjalni, trenerzy, coachowie, słuchacze uniwersytetu trzeciego wieku itp.

W załączeniu odnajdziecie Państwo zaproszenia na poszczególne szkolenia oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące modułów szkoleniowych.