Aktualności

Aktualności

Trwa Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2018

Trwa Europejskie Forum Gospodarcze Łódzkie 2018

Europejskie Forum Gospodarcze to jedno z najważniejszych cyklicznych  wydarzeń gospodarczych w Polsce, organizowane przez Województwo Łódzkie, przy wsparciu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz - w ramach partnerstwa merytorycznego - kluczowe podmioty życia gospodarczego z całej Polski.

15.10.18
Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Zapraszamy na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się 2 października 2018 r. o godzinie 12:00 w Auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98. 

10.09.18
Porozumienie o współpracy pomiędzy SAN i Polskim Czerwonym Krzyżem

Porozumienie o współpracy pomiędzy SAN i Polskim Czerwonym Krzyżem

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi podpisała porozumienie o współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. W ramach porozumienia studenci uczelni mogą brać udział w stażach i praktykach organizowanych przez PCK, natomiast Uczelnia wspierać będzie działalność charytatywną i edukacyjną Partnera.

24.08.18
Dzień otwarty kierunków medycznych SAN

Dzień otwarty kierunków medycznych SAN

Zapraszamy na Dzień Otwarty kierunku Kosmetologia, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo oraz Zdrowie Publiczne, który odbędzie się 13 września (czwartek) w godzinach 16:00-18:00.

07.09.18
Kurs języka polskiego „POLSKI NA STUDIA”

Kurs języka polskiego „POLSKI NA STUDIA”

W dnu 1.09.2018 w SAN w Łodzi rusza intensywny kurs języka polskiego dla cudzoziemców, podczas którego kandydaci na studia w SAN z zagranicy będą doskonalić znajomość polskiego pod okiem doświadczonego lektora. Początek kursu godzina 9.00, sala K-44, ul. Kilińskiego 98.

31.08.18
Kurs z języka polskiego „POLSKI NA STUDIA”

Kurs z języka polskiego „POLSKI NA STUDIA”

Zapraszamy do zapisu na kurs języka polskiego, który adresowany jest do zagranicznych studentów rosyjskojęzycznych, chcących przygotować się do egzaminu z języka polskiego jako obcego.

22.08.18
Uroczyste wręczenie dyplomów

Uroczyste wręczenie dyplomów

Zapraszamy wszystkich tegorocznych absolwentów Społecznej Akademii Nauk na uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów.

14.08.18
Porozumienie o współpracy pomiędzy SAN i Instytutem Emerytalnym

Porozumienie o współpracy pomiędzy SAN i Instytutem Emerytalnym

Staże i praktyki dla studentów, wspólne ustalanie tematów prac dyplomowych, tworzenie i opiniowanie nowych kierunków studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych, realizacja projektów naukowo-badawczych to główne cele porozumienia zawartego w dniu 22 czerwca 2018 r. pomiędzy Społeczną Akademią Nauk i Instytutem Emerytalnym.

25.07.18
-->