Aktualności

Akademickie rozmowy z dyStANsem: Doktoraty dla ambitnych praktyków

« wróć

W dzisiejszym spotkaniu z cyklu Akademickich rozmów z dyStANem, zapraszamy do rozmowy nad sensownością i potrzebą robienia doktoratów przez praktyków, którzy nie wiążą swojej przyszłości z działalnością akademicką?

W rozmowie wzięli udział:  dr Andrzej Marjański, prof. SAN - prodziekan ds. badań i doktoryzowania, prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - prorektor Społecznej Akademii Nauk ds. badań naukowych i internacjonalizacji oraz dr Michał Chmielecki, prof. SAN wykładowca akademicki a jednocześnie zawodowy negocjator i trener. Dr Michał Chmielecki jest jedną z osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w naszej uczelni i od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z negocjacji dla kadry zarządzającej w Polsce i za granicą.

Społeczna Akademia Nauk posiada od roku 2006 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, językoznawstwa oraz nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Wychodząc naprzeciw potrzebie ciągłego doskonalenia kwalifikacji oraz mając na uwadze, że wykształcenie magisterskie stało się na tyle popularne, że nie pozwala nawet najlepiej przygotowanemu absolwentowi na wyróżnienie się, nasza uczelnia od roku 2008 oferuje seminarium doktorskie, które przygotowuje do uzyskania stopnia doktora.

Dowiedz się więcej:

 

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski prorektor ds. badań naukowych i internacjonalizacji w Społecznej Akademii Nauk, prezes PCG Polska, kierownik Katedry w Instytucie Spraw Publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

dr Andrzej Marjański, prof. SAN - prodziekan ds. badań i doktoryzowania, wykładowca akademicki na kierunku Zarządzanie.

dr Michał Chmielecki, prof. SAN - wykładowca akademicki a jednocześnie zawodowy negocjator i trener, uzyskał tytuł doktora na Społecznej Akademii Nauk.

W związku z wdrażaniem Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, nastąpiło szereg zmian dotyczących ścieżek dojścia do stopnia naukowego doktora. Dużo mówiło się o zastąpieniu dotychczasowych studiów doktoranckich szkołami doktorskimi. 

Natomiast niewiele mówi się o alternatywnej drodze do uzyskania stopnia naukowego doktora dla osób, które marzą o doktoracie, ale nie chcą rezygnować z pracy zawodowej. A przecież ta ścieżka zapewnia możliwość równoległego zdobywania wiedzy naukowej i dalszego jakże cennego zdobywania doświadczenia zawodowego. Połączenie tych dwóch aspektów pozwala na stanie się prawdziwym ekspertem w swoje dziedzinie.