Aktualności

Agile Commerce 2018 - podsumowanie konferencji

« wróć

W dniach 13-14 kwietnia 2018 w Hotelu Prezydent w Spale, odbyła się IV edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowa Agile - Commerce "Your space, My space, Our space”. Organizatorem była Katedra Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk. Konferencja podobnie jak w latach ubiegłych, poświęcona była innowacyjnym rozwiązaniom techniczno-technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.

Klasyczne wystąpienia w formie prezentacji referatów zostały podzielone na siedem sesji tematycznych, które  skupiały się one wokół problematyk, tj. Zarządzanie z nurtem trendów gospodarki XXI wieku; Sektor MŚP a Internet i nowe technologie; Innowacje w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci; Rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku; E-commerce - procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości; Hipermedialne środowisko komunikacji - technologie w zastosowaniu; Internet rzeczy - Internet of Things - rzeczywistość futurystyczna już dziś; Społeczności i media społecznościowe - filozofia komunikacji czy wymóg współczesności; Wsparcie logistyczne procesów biznesowych wirtualnego świata biznesu; Zwinne zarządzanie w logistyce - technologia z służbie logistyki; E-logistyka - przyszłość na wyciągnięcie ręki; Nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach i analizach zachowań klientów; Elastyczne formy edukacji - e-learnig, m-learning, mooc.

W dwudniowych obradach plenarnych udział wzięli specjaliści e-commerce i handlu, wybitni naukowcy z wiodących ośrodków akademickich z Katowic, Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska, Lublina, Wrocławia, Rzeszowa oraz z Łodzi. Sesje plenarne prowadzili między innymi prof. dr hab. M. Niedźwiedziński, prof. dr hab. M. Al.-Noorachi, prof. dr hab. B. Tarczydło, prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. dr hab. M. Moroz oraz dr inż. Jacek Jakieła. W trakcie obrad dyskutowano na temat uwarunkowań działalności e-biznesu, strategii zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie w XXI w., electronic commerce, zastosowań nowoczesnych form komunikacyjnych, multimedialnej rzeczywistości sieci, społeczności i mediach społecznościowych oraz Internetu rzeczy.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Pani Prezydent Hanna Zdanowska oraz Pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Patronami merytorycznymi Konferencji były: Business Centre Club, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Konfederacja “Lewiatan”, Program Certyfikacji “Profesjonalista w e-handlu”, DHL, Szumisie, ITS.

Partnerami Konferencji były firmy „Link International Transport” oraz „Volvo Trucks”, z którymi Społeczna Akademia Nauk w pierwszym dniu Konferencji podpisała porozumienie dotyczące uruchomienia nowej specjalności na kierunku Logistyka I stopnia ,,Koordynator Pojazdów Autonomicznych’’. Więcej szczegółów na temat porozumienia - czytaj.

Tegoroczna Konferencja połączona była również z obchodami 10-lecia kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk, dlatego drugiego dnia w obradach uczestniczyli także nasi absolwenci. Konferencja łącząc dyskurs naukowy z praktyką zastosowań stała się platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń naukowców i zawodowców praktyki gospodarczej.

Organizatorzy Konferencji serdecznie dziękują Wszystkim, którzy Uczestniczyli w obradach i jednocześnie zapraszają za rok na kolejne spotkanie - Agile Commerce AD 2019.

Konferencja Naukowa Agile - Commerce ,,Your space, My space, Our space”